Minilex - Lakipuhelin

Velkakirjan todistaminen

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Velkakirjan todistaminen ei ole velkakirjan pätevyyden edellytys. Laissa ei siten vaadita, että velkakirja tulisi todistaa päteväksi samalla tavalla kuin esimerkiksi testamentti. Usein kuitenkin velkakirjaan liitetään päiväys ja yhden tai useamman todistajan nimet. Niillä saattaa nimittäin olla todistelumerkitystä, jos velkakirjan pätevyydestä tulee myöhemmin riitaa. Velkakirjan vapaaehtoinen todistaminen tapahtuu siten velkakirjaan liitetyillä todistajien allekirjoituksilla.

Jos velkakirjasta syntyy riitaa, on sen ratkaisemisessa oleellinen merkitys todistustaakan jaolla. Mikäli velallisen allekirjoitus on väärennetty, ei tämä vastaa velkakirjasta ollenkaan. Velvollisuus todistaa velkakirja oikeaksi on näissä tilanteissa velkojalla. Jos velkoja esimerkiksi vaatii tuomioistuimessa velallista maksamaan velkakirjan mukaisen velan ja velallinen riitauttaa asiakirjan pätevyyden väittäen, ettei velkakirjasta ilmenevä allekirjoitus ole hänen tekemänsä, on velkojan kanteen hylkäämisen uhalla todistettava velallisen allekirjoitus oikeaksi. Tämä pätee silloinkin, kun allekirjoituksen oheen on merkitty yhden tai useamman todistajan nimet. Tosin tällaisissa tapauksissa asiaa arvioidaan lievemmin kuin tilanteissa, joissa velallisen allekirjoitus on täysin todistamaton. Julkisen notaarin todistus allekirjoituksen aitoudesta luo kuitenkin aina olettaman sen pätevyydestä. Julkisen notaarin todistama allekirjoitus on siten voitava vastatodistuksin osoittaa pätemättömäksi.

Jos velkakirjan sisältöä on muutettu, velallinen ei ole sidottu näihin väärennettyihin ehtoihin. Velkakirjan sisältöä koskeva todistustaakka on velallisella. Mikäli velallinen siten väittää sitoutuneensa toisenlaiseen ehtoon, kuin mitä velkakirjaan on merkitty, on hänen näytettävä se toteen.

Velkakirjan aidoksi todistaminen todistajien allekirjoituksilla on edellä esitetyn tavoin vapaaehtoista. Todistamisella saattaa olla merkitystä silloin, kun velkakirjan aitoudesta syntyy riitaa. Todistajien nimet velkakirjassa eivät kuitenkaan tee siitä automaattisesti pätevää. Riitatapauksessa on kannattavaa kysyä apua ammattilaiselta, joka osaa kertoa lisää todistustaakasta ja allekirjoitusten merkityksestä. Kaikissa asiakirjoissa velallisenkaan allekirjoitus ei nimittäin ole pakollinen. 


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »