Minilex - Lakipuhelin

Velkakirjasta voidaan antaa takaus

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Velkakirjassa täsmennetystä velasta voidaan antaa takaus. Takauksesta voidaan ottaa määräykset velkakirjaan, mutta tämä ei lain mukaan ole pakollista. Velasta annettu takaus voidaan siten merkitä itse velkakirjaan, mutta takaus voi ilmetä myös erillisestä asiakirjasta. Myös suullisesti annettu takaus on pätevä. Velkakirjassa täsmennetystä velasta annettua takausta koskevat sekä yleiset takauksia koskevat säännökset, että itse velkakirjaa koskevat säännöt. Mikäli esimerkiksi velkakirjan sisältö riitautetaan, vaikuttaa se myös takauksen pätevyyteen.

Mikäli takauksesta määrätään velkakirjassa, on siitä hyvä mainita takaustarkoitus. Näin takaajaa ei sekoiteta varsinaiseen velalliseen. Velkakirjan henkilövaihdoksilla on vaikutusta siitä annettuun takaukseen. Tällöin ei ole väliä, onko takaus merkitty itse velkakirjaa vai annettu erillisenä sitoumuksena. Jos velkakirjaan vaihtuu toinen velallinen, lakkaa takaajan takausvastuu. Takaaja voi kylläkin suostua velallisen vaihdokseen, jolloin hänen vastuunsa säilyy. Sen sijaan velkojan vaihdos ei vaikuta takaajan vastuuseen. Velkakirjan siirtyminen velan syntymisen jälkeen toiselle velkojalle ei siten lakkauta takaussitoumusta. Takaussitoumukseen voi kuitenkin olla laadittu velkojan siirtokielto, minkä seurauksena takaajan vastuu lakkaa silloinkin, kun velkakirja siirtyy uudelle velkojalle.

Tilanteessa, jossa takaaja maksaa velkakirjassa täsmennetyn velan, voi takaaja vaatia velkakirjan hallinnan itselleen. Näin takaaja pääsee samanlaiseen oikeudelliseen asemaan kuin maksun saaneella velkojalla oli. Takaaja voi hallintaansa saaneen velkakirjan perusteella vaatia velalliselta maksua. On huomioitava, että takaajan saadessa velkakirjan hallintaansa kyseessä ei ole velkakirjan luovutus alkuperäiseltä velkojalta uudelle velkojalle. Velkakirjan luovutuksella on oikeudellisia seuraamuksia, kuten uuden velkojan saama saanto- , vaihdanta- ja väitesuoja. Voit lukea näistä velkakirjan luovutuksen oikeusvaikutuksista lisää Minilexistä. Kun takaaja saa velkakirjan haltuunsa, kyseessä ei ole velkakirjan luovutus, joten nämä oikeusvaikutukset eivät siten koske takaajaa.  

Minilexin asiantuntijat auttavat mielellään velkakirjoista annettuja takauksia koskevissa kysymyksissä. 


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »