Minilex - Lakipuhelin

Luonnos velkakirjasta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

VELKAKIRJA

Velkoja

Tähän velkojan nimi, henkilötunnus ja osoite.

Velallinen

Tähän velallisen nimi, henkilötunnus ja osoite.

Velan määrä

Velan määrä on hyvä kirjoittaa sekä numeroin että kirjaimin.

Velan korko ja erääntyminen

Jos velalle halutaan kerryttää korkoa, on sen määrä ja erääntymispäivä(t) hyvä yksilöidä.

Velan pääoman erääntyminen

Pääoma voidaan sopia erääntyväksi tiettynä päivänä tai sitten, kun velkoja vaatii sitä maksettavaksi.

Viivästyskorko

Viivästyskoron maksuvelvollisuus johtuu suoraan laista, mutta mikäli viivästyskoron määräksi halutaan sopia muu kuin laista seuraava, on siitä hyvä tehdä merkintä velkakirjaan.

Velkasitoumus

Tärkeää velkakirjassa on velallisen ilmoittama sitoumus suorittaa velka velkojalle velkakirjan ehtojen mukaisesti sekä allekirjoitus.

Todistavat

Todistajien käyttö on vapaaehtoista. Mikäli todistajia halutaan käyttää, riittää, että he laittavat nimensä velkakirjan loppuun.

Siirto

Jos velkakirja myöhemmin siirretään uudelle velkojalle, on siirrosta hyvä tehdä merkintä velkakirjaan ja merkitä myös siirron päivämäärä.

Todistavat

Myös siirron yhteydessä voidaan käyttää todistajia, mikä on kylläkin täysin vapaaehtoista.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa