Minilex - Lakipuhelin

Velkakirjan vanhentuminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Velkakirjalla tarkoitetaan erityistä kirjallista sitoumusta, jolla velallinen sitoutuu suorittamaan velan velkakirjassa nimetylle henkilölle. Pätevä velkakirja on jo silloin, kun siitä ilmenee velallisen tunnustama velka. Vanhentuminen taas tarkoittaa sitä, että velvoitteen olemassaolo lakkaa jonkin laista seuraavan kiinteän määräajan kuluttua velvoitteen syntymisestä tai muusta vanhentumisajan kulumisen käynnistävästä tapahtumasta.

Ensimmäisenä kiinteänä määräaikana on niin sanottu yleinen vanhentumisaika, joka on kolme vuotta. Tämä vanhentumisaika lähtee kulumaan siitä hetkestä, kun velkojalla olisi mahdollisuus vaatia velan suoritusta. Vanhentumisaika alkaa kulua toisin sanoen silloin, kun velka erääntyy ja velkojalla on ollut mahdollisuus vaatia suoritusta.

Yleisen vanhentumisajan kulumisen voi katkaista sekä velallinen että velkoja teoillaan. Esimerkiksi velasta muistuttaminen, suorituksen vaatiminen, ulosotto tai velkomushaasteen tiedoksianto katkaisevat velan vanhenemisen. Velallisen tekoja, jotka katkaisevat vanhentumisajan kulumisen, ovat esimerkiksi velan lyhentäminen, koron maksaminen, maksulupaus tai vakuuden asettaminen.

Jos velasta ei ole muistutettu tai velallinen ei ole tunnustanut velkaansa, vanhenee velkakirjalla annettu velka kolmessa vuodessa.

Mikäli haluat tietää lisää velkakirjan vanhentumisesta, kannattaa kääntyä lakimiehen puoleen.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa