Minilex - Lakipuhelin

Joukkovelkakirjan liikkeellelasku

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Joukkovelkakirjat ovat joko arvopapereita tai arvo-osuuksia, joilla käydään kauppaa, niiden ollessa vapaasti siirreltävissä uudelle omistajalle. Joukkovelkakirjassa lainan liikkeeseenlaskija maksaa joukkolainan takaisin sijoittajalle. Joukkovelkakirjoilla hankitaan rahoitusta. Takaisinmaksu joko tapahtuu kerralla tai pienempinä kuoletuksina pitemmällä aikavälillä laina-ajan kuluessa. Sijoittajalle maksetaan yleensä kiitokseksi korkoa sijoituksistaan sekä tietysti sijoitukset itsessään takaisin, kun kyse on lainasta. Näin ollen, joukkovelkakirjat saattavat tuottaa tuottoa sijoittajalle, mutta sisältävät myös riskinsä. Korkoa tuottavia joukkovelkakirjalainoja ovat mm. obligaatiot. Sen sijaan osakesidonnaisia joukkovelkakirjoja ovat mm. optio- ja vaihtovelkakirjalainat.

Joukkovelkakirjoja eivät voi laskea liikkeeseen muut kuin valtio, kunnat, julkiset laitokset, aatteelliset yhdistykset sekä säätiöt. Toisin sanoen, yksityinen henkilö ei voi laskea joukkovelkakirjaa oma-aloitteisesti liikkeelle. Sen sijaan halutessaan itselleen joukkovelkakirjan, se hankitaan joko lainan liikkeeseenlaskun yhteydessä tai jälkimarkkinoilta lainan myyntiaikana.

Joukkovelkakirjasta on laadittava ohjelmaesite, josta selviävät lainakohtaiset ehdot, lainan liikkeeseenlaskijan tiedot, tiedot joukkovelkakirjalle maksettavasta korosta, laina-ajasta sekä tiivistelmä. Lainakohtaiseen tiivistelmään kootaan lainaa koskevat tärkeimmät tiedot sekä myös riskit. Ohjelmaesite saattaa koskea koko joukkovelkakirjaohjelmaa, mutta myös yksittäistä joukkovelkakirjalainaa. Esite on pidettävä saatavilla liikkeeseenlaskijan internetsivustolla sekä lainan myyntipaikoissa. Toisaalta myös Finanssivalvonta eli Fiva ylläpitää rekisteriä ohjelmaesitteistä.

Joukkovelkakirjojen liikkeeseenlaskijat laativat yleensä myös erityisiä markkinointiesitteitä houkuttaakseen sijoittajia. Markkinointiesitteen sisältö on vapaamuotoinen. Toisaalta joukkovelkakirjan markkinointi ei saa olla harhaanjohtavaa tai totuudenvastaista. Tieto, jonka totuudenvastaisuus tai harhaanjohtavuus käy ilmi tiedon esittämisen jälkeen ja jolla saattaa olla olennaista merkitystä sijoittajalle, on viivytyksettä oikaistava tai täydennettävä riittävällä tavalla. Lukiessasi markkinointiesitettä noudata kuitenkin maalaisjärkeä ja muista, että puhtaasti markkinointiesitteen perusteella ei yleensä ole tapana merkittäviä sijoituspäätöksiä tehdä.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa