Minilex - Lakipuhelin

Velkakirjan muoto

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Velkakirja on velallisen kirjallisessa muodossa antama sitoumus. Velkasitoumus on sinänsä vapaamuotoinen, mutta velkakirjalla viitataan kirjallisessa muodossa annettuun sitoumukseen. Vaikka sopimuksen laatiminen on suomalaisessa oikeudessa mahdollista tehdä myös suullisesti, on velkakirjan laatimisen edellytykseksi katsottu kirjallinen sitoumus. Kirjallisuusvaatimuksen täyttyessä velkakirjan muu muoto on osapuolten vapaasti päätettävissä.

Velkakirjalla tarkoitetaan paperille laadittua sitoumusta, joten se on sidottu tiettyyn fyysiseen olomuotoon. Laissa ei kuitenkaan säädetä, että velkakirja tulisi laatia nimenomaan paperille, vaan muukin aine, jolla on paperin ominaisuudet, saattaa sopia hyvin velkakirjaksi. Esimerkiksi shekkinä on eräiltä osin käytetty myös muovia. 

Nykyään velkakirjan laatiminen on mahdollista myös sähköisenä. Kehitys onkin kulkemassa kohti paperitonta järjestelmää arvopaperioikeuden tavoin. Sähköisen velkasitoumuksen ongelmaksi voivat muodostua sen siirrettävyys sekä mahdollisuus todistaa se oikeaksi. Sähköiselle velkakirjalle voidaan antaa sama todistusarvo kuin paperillisille sitoumuksille, mikäli kyseessä on riittävän luotettavan elektronisen viestimen käyttö. Sähköisten saamisten siirtäminen ei onnistu samalla tavalla kuin paperisen velkakirjan, vaan edellyttää yleensä esimerkiksi rekisteröintijärjestelmää, jota käytetään esimerkiksi arvopaperikaupassa. 

Velkakirjan pätevyys saattaa kuitenkin olla riippuvainen siinä käytetystä muodosta. Esimerkiksi paperille laadittu ja allekirjoitettu velkakirja antaa yleensä oletuksen sen pätevyydestä, kun taas esimerkiksi nenäliinalle raapustettu muutama epäselvä lause saattavat herättää epäilyksiä. Älä siis epäröi ottaa yhteyttä lakimieheen, jos sinulla sinulla on kysyttävää velkakirjoista. 


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »