Minilex - Lakipuhelin

Velkakirjan perusominaisuudet


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Jotta kyseessä on nimenomaan velkakirja, tulee tiettyjen vähimmäisedellytysten täyttyä. Lisäksi velkakirjalla on usein tietyt ominaispiirteet. Ensinnäkin velan tulee olla rahamääräinen ja tietyn suuruinen. Pätevästi tämän ehdon voi täyttää nimenomaisen summan lisäksi määritelmä velan määrän määräytymisen perusteista.

Toiseksi sitoumuksen on oltava ehdoton. Se ei saa jäädä riippuvaiseksi jostain epämääräisestä seikasta. Pelkkä velkakirjan olemassaolo saa aikaan velvoitteen. Puhutaan velkakirjan abstraktiudesta.

Kolmanneksi velkakirjalla on saamistodisteluonne. Tämä tarkoittaa sitä, että velallisen allekirjoittama velkakirja luo saamisolettaman velkojalle. Velkoja on oikeutettu velkakirjan mukaiseen suoritukseen velalliselta. Muuta seikkaa, kuten velkakirjan syntyperustetta, ei tarvitse näyttää toteen.

Neljänneksi velkakirja usein sisältää velallisen allekirjoituksen. Nykyisin myös sähköinen allekirjoitus voi korvata perinteisen allekirjoituksen. Sitä sääntelee oma lakinsa. Allekirjoitusvaatimuksesta on olemassa joitain poikkeuksia. Vähimmäisedellytyksenä on kuitenkin aina se, että velallinen ilmenee velkakirjasta. Allekirjoituksen ohella usein käytetään päiväystä ja todistajia. Vaikka nämä eivät ole välttämättömiä edellytyksiä, on niillä usein merkittävä asema mahdollisen riidan varalta näyttönä oikeudenkäynnissä.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

 

Selaa lakitietoa