Minilex - Lakipuhelin

Todistajat velkakirjassa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Velkakirjalla tarkoitetaan asiakirjaa, jossa velallinen tunnustaa saaneesta velkojalta lainaksi velkakirjassa mainitun summan rahaa ja sitoutuu maksamaan kyseisen summan takaisin velkojalle siten, kun velkakirjassa tarkemmin on sovittu. Velkakirjoja on eri tyyppisiä, juoksevia ja tavallisia velkakirjoja. Tavallisessa velkakirjassa velallinen sitoutuu maksamaan velan velkakirjassa nimeltä mainitulle taholle. Juoksevassa velkakirjassa velallinen sitoutuu maksamaan velan velkakirjan haltijalle (haltijavelkakirja) tai vaihtoehtoisesti velkakirjassa nimetylle henkilölle tai hänen määräämälleen henkilölle (määrännäisvelkakirja).

Kun velasta sovitaan on suotavaa, että samalla laaditaan velkakirja. Olemassa olevalla velkakirjalla on tärkeä merkitys silloin, kun osapuolten välillä vallitsee erimielisyys velkasuhteen olemassaolosta. Velkakirjaan ei tarvitse ottaa todistajia, mutta tämäkin on mahdollisten riitaisuuksien selvittelyn kannalta suositeltavaa. Velkakirjaan on syytä merkitä todistajien etu- ja sukunimet sekä allekirjoitukset. Todistajat todistavat velkakirjan ja siinä olevat velallisen ja velkojan allekirjoitukset oikeiksi. Todistajina on yleensä kaksi esteetöntä henkilöä. Esteettömyydellä tarkoitetaan käytännössä sitä, etteivät todistajat ole tietynlaisessa suhteessa kumpaankaan velkasuhteen osapuolista. Toisin sanoen todistajana ei tulisi olla esim. velallisen aviopuolisoa tai velkojan lasta tai henkilöä, joka jollain tavalla hyötyy velkasuhteesta.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa