Minilex - Lakipuhelin

Esimerkki velkakirjasta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

VELKAKIRJA

Velkoja

Matti Meikäläinen (121290-123X), Kauppakatu 1, 65100 Vaasa

Velallinen

Kalle Kärppä (131389-456Y), Torikatu 5, 65100 Vaasa

Velan määrä

Viisikymmentätuhatta (50 000) euroa

Velan korko ja sen erääntyminen

Velasta perittävä vuotuinen korko on 5 prosenttia. Korko erääntyy maksettavaksi vuosittain 30.5.2017 alkaen. Velan pääoman erääntyessä erääntyy myös tuolloin maksamatta oleva korko. 

Velan pääoman erääntyminen

Velan pääoma erääntyy kokonaisuudessaan takaisin maksettavaksi kolmen (3) vuoden kuluessa velkakirjan allekirjoittamisesta. 

Viivästyskorko

Jos velkaa tai sen korkoa ei makseta viimeistään eräpäivänä, velallinen on velvollinen maksamaan viivästyneelle määrälle viivästyskorkoa eräpäivästä siihen päivään saakka, jolloin suoritus on velkojalla. Viivästyskorko on kulloinkin voimassa olevan korkolain mukainen. 

Velkasitoumus

Sitoudun maksamaan tässä velkakirjassa täsmennetyn velan velkakirjan ehtojen mukaisesti. 

30.5.2016 Vaasa 

Kalle Kärppä

Todistavat

Liisa Lassila                       Tarpo Toipiainen

 

Yhteenveto

 • Velkakirja on oikeudellinen asiakirja, jossa velkoja (lainanantaja) sitoutuu antamaan velallisen (lainansaaja) tietyn määrän rahaa tietyllä korkoprosentilla ja tietyn ajanjakson kuluessa.
 • Velkakirjassa on yleensä seuraavat tiedot:
  • ​Lainan määrä (esim. "Viisikymmentätuhatta euroa")
  • Korkoprosentti (esim. "5% vuodessa")
  • Lainan eräpäivä (esim. "30.5.2019")
  • Takaisinmaksuehdot (esim. "Kuusi tasaista erää kuukausittain")
  • Vakuudet (jos sellaisia on)
  • Osapuolten tiedot (nimi, osoite jne.)
 • Velkakirja on tärkeä asiakirja, joka suojaa sekä velkojaa että velallista.
 • Velkakirja osoittaa, että velka on olemassa ja määrittelee velan takaisinmaksuehdot, jotta molemmat osapuolet tietävät, mitä odottaa.

 

Summary in English

 • A promissory note is a legal document in which the creditor (lender) undertakes to give the debtor (borrower) a certain amount of money at a certain interest rate and within a certain period of time.
 • The promissory note usually contains the following information:
  • ​Loan amount (e.g., "Fifty thousand euros")
  • Interest rate (e.g., "5% per year")
  • Loan due date (e.g., "30.5.2019")
  • Repayment terms (e.g., "Six monthly installments")
  • Collateral (if any)
  • Details of the parties (name, address, etc.)
 • ​A promissory note is an important document that protects both the creditor and the debtor.
 • The promissory note shows that the debt exists and defines the terms of repayment of the debt so that both parties know what to expect.

 

Kysymyksiä ja vastauksia

1. Täytyykö velkakirja tehdä itse?

Velkakirja tehdään yleensä itse, sillä sen sisällölle tai muodolle ei ole kvovin tarkkoja vaatimuksia. Toki velkakirjan laatimisessa voi hyödyntää lakimiehen apua, jotta laadittu velkakirja olisi varmasti pätevä.

 

Aiheesta muualla

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

 • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
 • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
 • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]