Minilex - Lakipuhelin

Velkakirja osituksessa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Puolisoiden välillä vallitsee samanlainen sopimusvapaus kuin muidenkin henkilöiden välillä. Puolisot voivat olla velkaa toisilleen. Puolisot voivat myös antaa takauksen toistensa lainoista. Lakisääteisestä puolisoiden välisestä elatusvelvollisuudesta ei voida vahvistaa velkasuhdetta, mutta elatusvelvollisuuden ylittävästä panostuksesta kyllä. Velasta voidaan, ja kannattaa, tehdä velkakirja mahdollista ositusta varten, jotta velasta jäisi kirjallinen todiste. Velkakirja on velkojalle jäävä kirjallinen todiste rahavelan olemassaolosta. Yksinkertaisimmillaan velkakirja voi olla muotoa: A on maksava B:lle X euroa. A:n allekirjoitus. 

Ositus tehdään avioeron ja puolison kuoleman johdosta. Jos puolisoiden avio-oikeus toistensa omaisuuteen on poistettu avioehdolla, toimitetaan vain omaisuuden erottelu. Puolisoiden avio-oikeuden alaisen omaisuuden yhteenlaskettu säästö jaetaan kahtia ja se puoliso, jonka avio-oikeuden alaisen omaisuuden säästö on suurempi, joutuu suorittamaan siten erotuksen tasinkona toiselle. Puolison omaisuuden säästö lasketaan vähentämällä avio-oikeuden alaisesta omaisuudesta puolison velat. Puolisoiden väliset velat otetaan osituksessa huomioon kuten muutkin velat. Jos esimerkiksi A:lla on 10 000 euron kauppahintasaaminen B:ltä, summa otetaan osituslaskelmassa huomioon A:n avio-oikeuden alaisena omaisuutena ja B:n velkana. Velka ja saatava kuittaavat toisensa, jolloin keskinäisten saatavien huomioon ottaminen ei yleensä vaikuta puolisoiden avio-osien suuruuteen. Puolisolta olevaa saatavaa voidaan myös käyttää tasinkovelan kuittaamiseen. Samoin voidaan luovuttaa saatava (tai osa siitä) velallispuolisolle tasingoksi, jolloin saatava lakkaa tasinkoa vastaavalta osaltaan. Puolisoiden väliset velkasuhteet saattavat aiheuttaa ongelmia osituksessa. Tällöin on hyvä kääntyä lakimiehemme puoleen.

Myös maksamattomasta tasingosta voidaan tehdä velkakirja. Tasinkoa maksava voinee myös luovuttaa tasingon saajalle saatavansa kolmannelta henkilöltä. Juokseva velkakirja voidaan siirtää toisen haltuun, sillä se voidaan asettaa maksettavaksi velkakirjan haltijalle, nimetylle taikka hänen määräämälleen henkilölle. Tavallisen velkakirjan luovutus taas ei ole luovuttajan velkojia sitova, ellei luovuttaja tai luovutuksen saaja ole siitä ilmoittanut velalliselle. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]