Minilex - Lakipuhelin

Velkakirjan mitätöinti ja kuolettaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Velkakirjan mitätöinnillä tarkoitetaan velkakirjan hävittämistä. Kun velallinen on maksanut koko velkakirjan mukaisen velkansa on velkakirja syytä mitätöidä. Tällöin kukaan ei voi enää vaatia velallista maksamaan velkakirjan mukaista velkaa uudelleen. Mitään säännöstä siitä, millä tavalla velkakirja tulee mitätöidä ei ole olemassa. Velallisen on muutoinkin syytä pyytää velkojalta kuitti aina silloin, kun hän lyhentää velkaansa. Kuitti suojaa velallista mahdollisia myöhempiä samaa velkaa koskevia vaatimuksia vastaan. Velallinen voi myös vaatia, että velkakirja palautetaan hänelle, kun hän on maksanut velkansa.

Velkakirja voidaan myös kuolettaa. Näin voidaan tehdä tilanteessa, jossa velkakirja on kadonnut tai turmeltunut. Mikäli velkakirja on kadonnut tai turmeltunut, ei sitä luonnollisesti voi mitätöidä. Velkakirjan kuoletusta voidaan hakea käräjäoikeudelta. Kuoletusta voi hakea se henkilö, joka on ollut velkakirjan viimeinen haltija tai muu henkilö, jolla on oikeus velkakirjaan. Kuolettamista hakevan henkilön on liitettävä hakemukseen jäljennös velkakirjasta tai muu luotettava selvitys sen sisällöstä. Kun käräjäoikeus on saanut hakemuksen asiakirjan eli velkakirjan kuolettamisesta ja todennut, että asiakirja on kadonnut tai turmeltunut, kehottaa se julkisella kuulutuksella seitä, jonka hallussa asiakirja on, näyttämään asiakirjan tuomioistuimelle. Mikäli kukaan esitä alkuperäistä velkakirjaa tuomioistuimelle se kuoletetaan. Kun velkakirja kuoletetaan lakkaavat myös siihen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet. Kuoletuksen jälkeen velkoja ei siis ole oikeutta esittää maksuvaatimuksia velkakirjaan vedoten eikä velallisella ole velvollisuutta maksaa velkaa, joka perustuu kuoletettuun velkakirjaan.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa