Minilex - Lakipuhelin

Väärennetty velkakirja

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Velkakirjan väärennös on seikka, johon velallinen voi vedota välttääkseen maksuvelvollisuuden. Väärennettyä velkakirjaa ei tule juridisesti sekoittaa valeasiakirjaan. Valeasiakirja on harhauttamistarkoituksessa laadittu asiakirja, jonka sopijapuolet ovat laatineet yhteisymmärryksessä, eivätkä todellisuudessa aio toteuttaa valeasiakirjassa sovittuja tekoja. Väärennetyn velkakirjan ja valeasiakirjan ero on tärkeä, sillä niiden oikeusvaikutukset sivullisiin ovat erilaiset.

 Velallisella on velkakirjaan väiteoikeus. Väiteoikeudella tarkoitetaan velallisen oikeutta riitauttaa velkojan vaade ja kieltäytyä maksamasta velkaansa. Se, että velkakirja on väärennetty, on niin kutsuttu vahva väite. Vahvan väitteen ollessa käsillä velkoja ei saa vilpittömän mielen suojaa. Näin ollen väärennetyn velkakirjan tarkoittamaa velkaa ei pidä maksaa, vaikka velkoja ei olisi tietänyt velkakirjan olevan väärennetty. Tämä voi tapahtua esimerkiksi juoksevien velkakirjojen yhteydessä. Juoksevia velkakirjoja käytetään yleisesti vaihdannan välineinä, joten velkoja voi helposti vaihtua useamman kerran.

Väärennös on velkakirjan pätemättömyysperuste. Jos velkoja on vedonnut tavalliseen velkakirjaan, ja vasta velan maksun tapahduttua on tullut ilmi, että velkakirja oli väärennetty, velkoja ei saa lukea maksua hyväkseen. Lisää tietoa aiheesta saa esimerkiksi soittamalla Minilexin edulliseen lakipuhelimeen.

 

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa