Minilex - Lakipuhelin

Mitä tarkoitetaan joukkovelkakirjalla?

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Joukkovelkakirjalaina on rahoitusinstrumentti, joka mahdollistaa pääoman keräämisen usealta eri sijoittajalta. Joukkovelkakirja annetaan siis sijoittajille vakuudeksi lainasta, joka on kerätty usealta sijoittajalta. Käytännössä joukkovelkakirjalainoja pääoman keräämisessä hyödyntävät suuret yritykset sekä valtiot.

Joukkovelkakirjalainassa jokainen sijoittaja saa velalliselta joukkovelkakirjan, joka vastaa heidän velkaan sijoittamaansa osuutta eli rahamäärää. Joukkovelkakirjalainassa on nimensä mukaisesti kyse lainasta, joten lainaan sijoittavasta henkilöstä ei tule joukkovelkakirjan laskeneen yrityksen omistajaa, kuten esimerkiksi tilanteessa, jossa sijoittaja ostaa yrityksen osakkeita. Käytännössä voidaan ajatella, että joukkovelkakirjalainaan sijoittava henkilö ostaa itselleen osan lainasta. Tuottona hankinnalleen tai investoinnilleen sijoittaja saa joukkovelkakirjalainalle määritellyn koron.

Erityyppisiä joukkovelkakirjalainoja on useita (esim. obligaatiot, debentuurit), ja ne voivat olla joko kiinteä-, vaihtuva tai nollakorkoisia. Toisinaan niiden tuotto on sidottu myös indeksiin. Joukkovelkakirjoja voidaan lähtökohtaisesti hyödyntää myös jälkimarkkinoilla. Ne ovat nimittäin vaihdantakelpoisia, samoin kuin vaikkapa osakkeet. Sijoittajilla on toisin sanoen oikeus myydä sekä ostaa joukkovelkakirjoja.

Kuten mikään sijoittaminen, ei joukkovelkakirjalainaan sijoittaminenkaan ole täysin riskitöntä. Mikäli joukkovelkakirjan liikkeellelaskija ajautuu konkurssiin, kantaa sijoittaja riskin siitä että hän menettää joko osittain tai kokoaan joukkovelkakirjalainaan sijoittamansa pääoman. Lisätietoa erilaisista sijoitus- ja rahoitusinstrumenteista löydät Minilexin rahoitusta koskevista artikkeleista.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »