Minilex - Lakipuhelin

Yhteistoimintamenettely: Yhteistoimintamenettely liikkeen luovutuksen yhteydessä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Liikkeen luovutus asettaa velvollisuuksia sekä liikkeen luovuttajalle että luovutuksen saajalle. Keskeisin velvollisuus on tiedottamisvelvollisuus, jonka mukaan liikkeen luovuttajan eli ns. myyjän sekä luovutuksensaajan eli ns. ostajan on annettava henkilöstön edustajille selvitys luovutuksesta.

Henkilöstön edustajille annettavasta selvityksestä on käytävä ilmi luovutuksen ajankohta tai vasta suunniteltu ajankohta. Lisäksi selvityksestä on ilmettävä luovutuksen syyt ja luovutuksesta työntekijöille aiheutuvat seuraukset. Työntekijöille aiheutuvilla seurauksilla tarkoitetaan niitä oikeudellisia, taloudellisia ja sosiaalisia seurauksia, joita luovutuksesta aiheutuu. Näiden ohella selvityksestä tulee ilmetä työntekijöitä koskevat toimenpiteet tai suunnitelmat näistä toimenpiteistä.

Luovuttajan on tehtävä selvitys hyvissä ajoin ennen luovutusta ja selvitykseen on liitettävä ne tiedot, jotka ovat luovuttajan tiedossa. Luovutuksen saajan on puolestaan viimeistään viikon kuluttua luovutuksesta annettava selvitys henkilöstön edustajille. Lisäksi luovutuksen saajan on annettava henkilöstön edustajille mahdollisuus esittää lisäkysymyksiä. Jos liikkeen luovutus aiheuttaa henkilöstöön tiettyjä vaikutuksia, joista on säädetty yhteistoiminnasta annetussa laissa, tulee näistä vaikutuksista neuvotella, kuten niistä on erikseen säädetty.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa