Minilex - Lakipuhelin

Lomautuksen kesto ja sijoittuminen


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Lomautuksen kestolla on kaksi tyyppiä. Nämä ovat toistaiseksi lomauttaminen tai määräajaksi lomauttaminen. Työnantaja ei kuitenkaan saa lomauttaa työntekijää pidemmäksi aikaa kuin se on tarpeellista, jolloin jos työnantaja tietää työn lisääntyvän tietyn ajan päästä, ei lomautusta voi määrätä tätä pidemmäksi ajaksi. Toisaalta, jos työnantajalla ei ole tietoa työllisyystilanteen lisääntymisestä, voi lomautus olla toistaiseksi voimassa.

Työnantajan tulee huomioida se, että yksipuolisessa lomauttamisessa, eli tilanteessa, jossa lomautus on työnantaja-aloitteinen, voi lomautuksen pituus olla enintään 90 päivää. Kuitenkaan irtisanomisperusteiselle lomautukselle ei ole määritelty vähimmäis- eikä enimmäisaikoja. Määräaikaisessa lomauttamisessa tulee puolestaan huomioida se, että lomautus on sidottava kalenteriaikoihin. Määräaikaiselle lomautukselle on siten määriteltävä tarkka alkamis- ja loppumispäivämäärä.

Lomauttaminen on mahdollista toteuttaa siten, että työntekijä on lomautettuna tietyn pituisen ajan, jonka aikana ei ole ollenkaan työntekovelvollisuutta. Tällöin puhutaan kokoaikaisesta lomauttamisesta. Kokoaikaisen lomauttamisen lisäksi lomauttaminen on mahdollista toteuttaa osa-aikaisena. Osa-aikaisessa lomautuksessa kyse on siitä, että työntekijän säännöllistä työaikaa lyhennetään tietty määrä joko vuorokausittain tai viikoittain. Näin ollen osa-aikainen lomauttaminen voi toteutua esimerkiksi lyhentämällä päivittäistä työaikaa tunnilla tai puolittamalla päivittäinen työaika. Tällöin puhutaan työajan lyhennyksistä.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa