Minilex - Lakipuhelin

Irtisanomiskiellot taloudellisten ja tuotannollisten syiden osalta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Irtisanomiskielloilla on pyritty estämään työnantajaa kiertämästä yksilöllistä irtisanomissuojaa niin sanotuilla näennäisillä taloudellisilla ja tuotannollisilla syillä. Työnantajalla ei ole oikeutta irtisanoa työntekijää taloudellisin ja tuotannollisin syin ensinnäkään silloin, jos työntekijän tilalle palkataan uusi työntekijä irtisanomisen jälkeen. Myös silloin, jos ennen irtisanomista on samankaltaisiin työtehtäviin otettu uusi työntekijä, ei irtisanomiselle ole ollut todellista perustetta. Uuden työntekijän palkkaamista tulee harkita aina tapauskohtaisesti ja ottaa huomioon mahdolliset toimintaedellytyksissä tapahtuneet muutokset, koska toimintaedellytysten muuttuessa irtisanomista voitaisiin pitää laillisena. Irtisanomisperustetta ei ole olemassa, jos uusi työntekijä on palkattu sellaiseen työhön, johon irtisanottu työntekijä olisi voitu sijoittaa tai kouluttaa. Yhteiskunnan tuella palkattavan, opiskelijan tai lyhytaikaisten sijaisten käyttö on kuitenkin mahdollista.

Toinen esimerkki näennäisestä irtisanomisperusteesta on se, jos töiden uudelleenjärjestelystä ei ole aiheutunut työn tosiasiallista vähentymistä. Toiminnan uudelleenjärjestely ei aiheuta töiden tosiasiallista vähentymistä, jos esimerkiksi konehankinta ei aiheuta työvoiman vähentymistä, vaan ainoastaan henkilöstön uudelleen kouluttamistarpeen. Toiminnan uudelleenjärjestämiseltä edellytetään tosiasiallista työn vähentymistä, tehtävien laadun olennaista muutosta tai lakkaamista kokonaan. Tosiasiallista työn vähentyminen on silloin, kun irtisanottavalle työntekijälle jäävät työt ovat ainoastaan vähäisiä ja tilapäisiä.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa