Minilex - Lakipuhelin

Tuotannollinen irtisanomisperuste

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Tuotannollisella irtisanomisperusteella käsitetään tilanteet, joissa työnantajan toiminnassa tai organisaatiossa on tapahtunut muutoksia, jotka aiheuttavat työvoiman tarpeen vähentymisen. Nämä muutokset liittyvät esimerkiksi tuotteiden kysynnän heikentymiseen, minkä vuoksi työnantajayrityksen on turvattava toimintaedellytyksensä ja kilpailuasemansa toimintoja ja henkilöstöä vähentämällä.

Tuotannollisena irtisanomisperusteena voivat tulla kysymykseen myös toiminnan hajauttaminen, työvaiheiden yhdistäminen taikka henkilöiden korvaaminen koneilla. Myös omistussuhteiden vaihdokset tai liikkeenjohdolliset tai hallinnolliset järjestelyt voivat olla tuotannollinen syy irtisanoa. Taloudellista kannattavuutta tuotannollisilla järjestelyillä ei välttämättä tarvitse olla. Siten myös taloudellisesti kannattavan toiminnan muuttaminen yrityksen liikeidean mukaiseksi voi aiheuttaa tuotannollisen irtisanomisperusteen. Tuotannollisen irtisanomisperusteen tulee joka tapauksessa aiheuttaa töiden olennaista ja pysyvää vähentymistä.

Tuotannolliset irtisanomisperusteet eivät välttämättä ollenkaan liity taloudellisiin irtisanomistilanteisiin, vaikka mahdollista onkin, että ne myös vaikuttavat yhdessä. Tuotannollisista syistä tapahtuvien irtisanomisten ei myöskään tarvitse tuottaa työnantajalle säästöä, toisin kuin taloudellisista syistä tapahtuvan irtisanomisen. Työnantajan ei siten tarvitse esittää selvitystä taloudellisesta tilanteesta, kuten taloudellisen irtisanomissyyn kohdalla.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa