Minilex - Lakipuhelin

Yhteistoimintamenettely työvoimaa vähennettäessä: Yhteistoimintamenettely


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Yhteistoimintaan liittyvät toimenpiteet työvoiman käytön vähentämisen yhteydessä voivat vaihdella siitä riippuen, kuinka montaa työntekijää neuvottelut ja toimenpiteet koskevat. Lisäksi muutosturvan myötä työnantajalle on muodostunut velvollisuus suorittaa eräitä työllistämistoimenpiteitä.

Jos toimenpiteet koskevat vähintään kymmenen henkilön irtisanomista, lomauttamista yli 90 päiväksi tai osa-aikaistamista, täytyy työnantajan selvittää edellä mainittujen työntekijöiden edustajille tiedot muun muassa toimenpiteiden perusteista. Lisäksi työnantajan on annettava tällöin arvio siitä, kuinka montaa työntekijää aiotut toimenpiteet koskevat. Tällöin työnantajan on esitettävä myös selvitys niistä periaatteista, joilla toimenpiteiden kohteeksi joutuvien työntekijöiden valinta suoritetaan sekä arvio toimenpiteiden toteuttamisajankohdasta. Nämä tiedot on liitettävä neuvotteluesitykseen. Jos työnantaja saa tietoonsa kyseiset tiedot vasta neuvotteluesityksen antamisen jälkeen, voidaan ne antaa henkilöstön edustajille viimeistään yhteistoimintaneuvottelujen alkaessa.

Jos toimenpiteet puolestaan ovat vähäisempiä, eli irtisanomiset, lomauttamiset tai osa-aikaistamiset koskevat alle kymmentä työntekijää, tai jos alle 90 päivää kestävä lomautus koskee vähintään kymmentä työntekijää, on työnantajan tiedottamisvelvollisuutta hieman kevennetty. Työnantaja voi nimittäin antaa tiedot myös asianomaisille työntekijöille tai heidän edustajilleen. Tiedot on kuitenkin annettava kirjallisesti, jos työntekijä tai henkilöstön edustaja tätä pyytää.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa