Minilex - Lakipuhelin

Yhteistoimintamenettely työvoimaa vähennettäessä: Työllistämistoimenpiteet

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Työnantajan tulee yhdessä työvoimaviranomaisten kanssa selvittää viipymättä julkiset työvoimapalvelut, jotka tukevat työllistymistä silloin, kun työnantaja on irtisanomassa työntekijöitä. Kun työnantaja on tehnyt neuvotteluesityksen, täytyy työnantajan antaa työntekijöiden edustajille esitys työllistymistä edistäväksi toimintasuunnitelmaksi.

Toimintasuunnitelmaan tulee ensinnäkin sisällyttää neuvottelujen suunniteltu aikataulu ja paikka. Tämän lisäksi toimintasuunnitelmassa on esitettävä neuvotteluissa noudatettavat menettelytavat. Toimintasuunnitelmassa on esitettävä myös suunnitellut, irtisanomisaikana noudatettavat toimintaperiaatteet käytettäessä julkisia työllistymispalveluita. Lisäksi esitettäväksi tulevat toimintaperiaatteet työnhaun ja koulutuksen edistämiseksi.

Toimintasuunnitelmassa pitää ottaa huomioon työehtosopimukset sekä lain säännökset, jotka koskevat työvoiman vähentämistä. Toimintasuunnitelma on laadittava kuitenkin ainoastaan silloin, jos irtisanomiset kohdistuvat vähintään kymmeneen työntekijään. Jos irtisanomiset koskevat alle kymmentä työntekijää, on heidän oma-aloitteista uudelleen työllistymistään tuettava. Työnantajan onkin esitettävä toimintaperiaatteet irtisanottavien työntekijöiden työllistämiseksi, eli ne periaatteet, joiden mukaisesti työntekijöiden oma-aloitteista työhön tai koulutukseen hakeutumista tuetaan irtisanomisaikana. Lisäksi toimintaperiaatteissa on esiinnyttävä se, miten irtisanottavien työntekijöiden työllistymistä tuetaan julkisilla työllistymispalveluilla. Työnantajan on esitettävä toimintasuunnitelma ja työllistymistä tukevat periaatteet heti neuvottelujen alussa työntekijälle tai henkilöstön edustajalle.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa