Minilex - Lakipuhelin

Velkakirjan erääntyminen

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Velkakirjan erääntyminen tarkoittaa ajankohtaa, jolloin velallinen on velvollinen maksamaan velkakirjassa täsmennetyn velan. Jos suoritus on tehtävä tiettynä päivänä, kutsutaan tätä päivää eräpäiväksi tai erääntymispäiväksi. Maksuaika voi kuitenkin olla määrätty muullakin tavalla kuin tiettynä päivänä, jolloin velkakirja voi erääntyä esimerkiksi osittain tai kokonaan tiettynä ajankohtana tai tietyn ehdon täyttyessä. Esimerkiksi kuluttajan ei tarvitse maksaa kauppahintaa ennen esineen luovutusta, ellei toisin ole sovittu. 

Erääntymisajankohdalla on oikeudellista merkitystä velkakirjan kannalta. Ensinnäkin velallinen saa maksaa velan erääntymisaikana siten, että hän vapautuu velvoitteista. Toiseksi velallisen on tehtävä maksu tuona ajankohtana, jotta hän välttää viivästysseuraamukset. Viivästysseuraamuksena voi olla esimerkiksi viivästyskorko. Velkoja on velkakirjan erääntymispäivän jälkeen oikeutettu vaatimaan velalliselta velkakirjassa täsmennetyn velan suoritusta. Ennen eräpäivän täyttymistä suoritusta ei siten voi vaatia. Velkojalla ei myöskään ole velvollisuutta ottaa suoritusta vastaan ennen eräpäivää. 

Velkakirjaa koskeva erääntyminen voi määräytyä velkakirjassa täsmennetyn eräpäivän mukaan. Jos erääntymisajasta on näin sovittu, on velallinen velvollinen maksamaan velan tuona ajankohtana. Mikäli eräpäivää ei ole sovittu etukäteen, on velallinen velvollinen maksamaan velan velkojan sitä vaatiessa. Kun eräpäivää ei ole ennakoivasti sovittu, on velallisella oikeus maksaa velka niin halutessaan, vaikka velkoja ei olisi vaatinut sitä maksettavaksi. Jos velalle on sovittu maksettavan korkoa eikä koron erääntymisestä ole muuta sovittu, erääntyy se maksettavaksi vuosittain velkakirjan antopäivää vastaavana kalenteripäivänä. 

Mikäli velkakirjassa täsmennetty eräpäivä tai maksuajan viimeinen päivä sattuu olemaan arkilauantai, pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä taikka joulu- tai juhannusaatto, maksu saadaan suorittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Tilanne on sama silloin, kun eräpäivä tai viimeinen maksupäivä on päivä, jona pankkien yleisesti keskinäisissä maksuissaan käyttämät maksujärjestelmät eivät Suomen Pankin ilmoituksen mukaan ole käytössä. 

Minilexin asiantuntijat auttavat sinua mielellään kaikissa velkakirjoihin liittyvissä kysymyksissä.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »