Minilex - Lakipuhelin

Työvelvoitteen laiminlyönti työsuhteen päättämisen perusteena

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Työvelvoitteen laiminlyönti voi johtaa työsopimuksen päättämisperusteen täyttymiseen. Erillistä arviointia on tehtävä sen suhteen, onko laiminlyönti niin vakavaa, että se riittää täyttämään purkamisperusteen, vai muodostaako se vain irtisanomisperusteen.

Työvelvoitteen laiminlyönti voi ensinnäkin olla tahallisuudesta johtuvaa. Laiminlyönti voikin esiintyä töiden tekemättä jättämisenä tai luvattomina poissaoloina, mutta myös esimerkiksi omien yksityiselämään liittyvien asioiden hoitamiseen työaikana. Ennen työsopimuksen irtisanomista työntekijää on kuitenkin varoitettava ja annettava mahdollisuus korjata menettelyään, ellei teko ole ollut niin vakava, että se oikeuttaa työsopimuksen purkamiseen. Työvelvoitteen laiminlyönti voi aiheutua myös työntekijän ei-tahallisesta menettelystä, eli huolimattomuudesta. Vähäinen huolimattomuus ei kuitenkaan välttämättä riitä edes irtisanomisperusteen täyttymiseen.

Huolimattomuuden lisäksi työvelvoitteen tahaton laiminlyönti voi tulla arvioitavaksi puutteellisen ammattitaidon, soveltumattomuuden ja aikaansaamattomuuden tilanteissa. Lähtökohtaisesti työnantajalla on kuitenkin velvollisuus ohjeistaa ja valvoa työntekijän töitä, jotta aikaansaamattomuus tai osaamattomuus saataisiin korjatuksi. Lisäksi työnantajan on jo työhönotossa huomioitava työntekijän ammattitaitovaatimukset kyseiseen työhön. Poikkeustilanteissa työntekijä voi laiminlyödä työvelvoitteen aiheuttamatta kuitenkaan päättämisperusteen täyttymistä. Tällainen tilanne voi aiheutua esimerkiksi työturvallisuuden vaarantavissa tapauksissa, joissa työntekijällä on oikeus pidättäytyä töistä.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa