Minilex - Lakipuhelin

Työtuomioistuin: Asian käsittely

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Työtuomioistuimessa asiaa käsitellään pääsääntöisesti puheenjohtajan ja viiden jäsenen kokoonpanossa. Työtuomioistuimessa jäsenten kokoonpano on myös sikäli erikoinen, että kaksi jäsentä edustaa työntekijäpuolta ja kaksi työnantajapuolta. Puheenjohtaja ja yksi jäsen eivät edusta työntekijä- eikä työnantajapuolta. Virkaehtosopimusta koskevissa asioissa toisen palkansaaja- ja työnantajapuolen jäsenen korvaavat virkaehtosopimuksiin perehtyneet jäsenet.

Itse asian käsittely työtuomioistuimessa vastaa samanlaista rakennetta kuin yleisissä tuomioistuimissa, sillä ensiksi asiaa käsitellään kirjallisessa valmistelussa ja tämän jälkeen suullisessa valmisteluistunnossa. Kirjallisen ja suullisen valmistelun jälkeen työtuomioistuin järjestää jutun pääkäsittelyn, jossa asian käsittelyä jatketaan. Oikeudenkäyntikulujen osalta työtuomioistuin voi määrätä hävinneen osapuolen korvaamaan vastapuolen oikeudenkäyntikulut, aivan kuten yleisissä tuomioistuimissakin. Toisaalta mahdollista on sekin, että molemmat asianosaiset vastaavat itse omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Työtuomioistuimen tuomio on heti täytäntöön pantavissa ja siten myös lopullinen. Näin ollen työtuomioistuimen tuomioihin ei voi kumpikaan osapuoli hakea muutosta. Erityisissä tapauksissa on kuitenkin mahdollista, että korkein oikeus purkaa työtuomioistuimen tuomion. Tuomion purkamisen tai muiden ylimääräisten muutoksenhakukeinojen käyttäminen edellyttää kuitenkin samojen edellytysten täyttymistä kuin muidenkin tuomioistuinten tuomioiden purkamisten osalta.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa