Minilex - Lakipuhelin

Työsopimuslain mukainen menettely

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Työsopimuksen irtisanominen on mahdollista suorittaa, jos siihen on asiallinen ja painava syy. Jos työnantaja irtisanoo työsopimuksen, on työnantajan vedottava irtisanomisperusteeseen kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun on saanut tietoonsa esimerkiksi työntekijän menettelystä johtuvan syyn. Ennen irtisanomista henkilökohtaisin syin, on työntekijälle annettava lisäksi varoitus ja näin mahdollisuus korjata menettelyään. Purkamisperusteeseen on vedottava 14 päivän kuluessa siitä, kun purkuperuste on tullut tietoon.

Työsopimuksen irtisanomista ja purkamista ennen on työnantajan varattava työntekijälle tilaisuus tulla kuulluksi työsopimuksen päättämisperusteesta. Työntekijällä on oikeus käyttää avustajaa kuulemistilanteessa. Työntekijänkin on varattava työnantajalle tilaisuus tulla kuulluksi, jos työntekijä on purkamassa työsopimuksen erittäin painavasta syystä. Taloudellisten ja tuotannollisten irtisanomisten tilanteissa työnantajan on selvitettävä irtisanottaville työntekijöille irtisanomisperusteet ja vaihtoehdot irtisanomiselle, kuten uudelleensijoittamismahdollisuus, joka työnantajan on selvitettävä ennen irtisanomista. Selvitys voidaan antaa työntekijöille yhteisestikin tai työntekijöiden edustajalle, jos irtisanominen koskee useampaa työntekijää. Työnantajan selvitysvelvollisuuteen kuuluu myös muutosturvaan sisältyviä velvollisuuksia, kuten irtisanottavien työntekijöiden ilmoittaminen työvoimatoimistolle sekä työllistymisohjelmasta ja työvoimapalveluista tiedottaminen työntekijöille. Lisäksi päättämismenettelyyn taloudellisten ja tuotannollisten irtisanomisten osalta kuuluu myös velvollisuus antaa työntekijöille työllistymisvapaata.

Työsopimuksen päättämisilmoitus on pääsääntöisesti toimitettava henkilökohtaisesti työnantajalle, tämän edustajalle tai työntekijälle. Jos henkilökohtainen toimittaminen ei ole mahdollista, voidaan päättämisilmoitus tehdä myös kirjeitse tai sähköpostitse, jolloin päättämisilmoitus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä siitä, kun se on lähetetty.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa