Minilex - Lakipuhelin

Työntekijän sairaus työsuhteen päättämisen perusteena


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Lähtökohtaisesti työntekijän sairaus ei oikeuta työsopimuksen päättämiseen. Yleensä se ei siis muodosta asiallista ja painavaa irtisanomisperustetta. Kuitenkin tilanteessa, jossa työntekijän sairaus, vamma tai tapaturma aiheuttaa sellaisen työkyvyn olennaisen ja pitkäaikaisen vähentymisen, ettei työnantajalta voida kohtuudella edellyttää työsopimussuhteen jatkamista, on työnantajalla oikeus irtisanoa työsopimus.

Olennaisuudelta edellytetään sitä, että sairaus alentaa työntekijän työkykyä niin, ettei hän kykene enää täyttämään työsuhteen velvollisuuksia. Sairautta tuleekin aina arvioida suhteessa työhön, ja työkyvyn arvioinnissa tulee huomioida työntekijän todellinen kyky huolehtia työsopimuksen velvoitteista sairaudesta huolimatta. Sairauden pysyvyyden osalta tulee huomioida sen kesto ennen irtisanomista ja ennuste sairauden jatkuvuudesta, koska mahdollista on, että työkyvyn palautuminen voidaan osoittaa vielä esimerkiksi irtisanomisaikana. Työnantajan tulee siis ottaa huomioon, millaiset parantumis- ja kestoennusteet työntekijän sairaudella on. Yleensä vähimmäiskestona sairauspoissaoloille on pidetty vuoden mittaista poissaoloa, jotta ne oikeuttaisivat työsopimuksen irtisanomiseen.

Pitkäaikainen sairaus voi oikeuttaa työsopimuksen purkamiseen, mutta tällöin lisäedellytyksenä on se, ettei työnantajalla ole tietoa sairauden tai sairausloman päättymisestä, jolloin työntekijän voidaan olettaa olevan jatkuvasti kykenemätön työn tekoon. Sairausperusteisissa työsopimuksen päättämistilanteissa työnantajalle on asetettu työn tarjoamis- ja koulutusvelvollisuus mahdollisuuksien mukaan. Ennen työn tarjoamista työnantajan on selvitettävä, onko työntekijän aiemmassa työssä mahdollista muuttaa työntekomenetelmiä tai -olosuhteita siten, että työntekijä voisi jatkaa entisessä työssään alentuneesta työkyvystään huolimatta.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa