Minilex - Lakipuhelin

Työntekijän poissaolot työsuhteen päättämisen perusteena

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Työntekijällä on työsopimuksen mukaan velvollisuus tehdä työtä työnantajan lukuun, joten pääsääntöisesti luvaton poissaolo työstä aiheuttaa työntekovelvollisuuden rikkomisen ja mahdollisesti päättämisperusteen täyttymisen. On kuitenkin huomioitava se, että työntekijällä on tietyissä tapauksissa oikeus olla poissa töistä. Näitä ovat esimerkiksi työntekijälle kuuluvat vapaat, lomat tai osallistuminen lailliseen työtaisteluun ja oman tai lapsen sairauden vuoksi aiheutuvat poissaolot.

Lähtökohtaisesti työnantajalla on oikeus irtisanoa työsopimus, jos työntekijä on ollut töistä poissa luvattomasti ja ilmoittamatta, koska poissaolo aiheuttaa työsopimuksesta aiheutuneiden velvollisuuksien rikkomisen. Poissaolojenkin tapauksissa työntekijälle on annettava varoitus menettelystään, aivan kuten muissakin irtisanomistilanteissa. Vähäinen poissaolo ei välttämättä oikeuta päättämään työsuhdetta, mutta jokaista poissaoloa on kuitenkin arvioitava tapauskohtaisesti.

Työsopimuksen purkaminen poissaolojen vuoksi on mahdollista lähinnä silloin, jos poissaolot ovat toistuvia ja jatkuvat työnantajan antamista varoituksista huolimatta. Poikkeuksellisesti yksittäinenkin poissaolo voi antaa oikeuden purkaa työsopimus. Tällainen tilanne voi syntyä esimerkiksi silloin, kun työntekijä on tahallaan poissa töistä, mikä aiheuttaa muiden työnteon viivästymistä. Purkaminen voi olla mahdollista myös silloin, jos työntekijä valheellisesti ilmoittaa hyväksyttävän syyn poissaololleen, joka voi aiheuttaa työntekijän ja työnantajan välisen luottamussuhteen heikentymisen. Poissaolojen erityistilanne on vähintään seitsemän päivän luvattomat poissaolot, joiden vuoksi työnantajalla on oikeus käsitellä työsuhdetta purkautuneena.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa