Minilex - Lakipuhelin

Työntekijän irtisanomissuoja

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Työntekijän irtisanomissuojalla tarkoitetaan sitä, että työnantajalla tulee olla asiallinen ja painava syy työntekijän irtisanomiselle. Työntekijää suojataan työnantajan laittomalta irtisanomiselta vahvasti ja siksi laissa on määritelty syyt, joiden perusteella työnantaja voi irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen.

Työsopimuksessa voidaan sopia irtisanomisajan pituudesta. Yleisesti irtisanomisajat työsuhteissa muodostuvat työehtosopimusten mukaisesti. Työntekijä ja työnantaja voivat kuitenkin työsuhteen alkaessa sopia työehtosopimuksessa määritellystä irtisanomisajasta pidemmän irtisanomisajan. Lain mukaan irtisanomisaika on kuitenkin aina enintään kuusi kuukautta ja sopimus pidemmästä irtisanomisajasta on mitätön. Laissa on lisäksi säädetty yleiset työnantajan irtisanomisajat sen varalle, jos muuta ei ole sovittu.

Työnantajalla tulee siis olla asiallinen ja painava syy työntekijän irtisanomiselle. Työntekijän henkilöön liittyvänä sallittuna irtisanomissyynä voidaan pitää työsuhteeseen olennaisesti kuuluvien velvoitteiden rikkomista tai laiminlyöntiä. Lisäksi työnantajalla on oikeus irtisanoa työntekijä, jos työntekijän henkilöön liittyvät työtekoedellytykset olennaisesti muuttuvat eikä työntekijä enää kykene selviytymään työtehtävistään. Työntekijän irtisanomissuojasta johtuen työnantaja ei kuitenkaan saa irtisanoa työntekijää velvoitteiden rikkomisen tai laiminlyönnin takia ilman, että työntekijälle on ensin annettu varoitus ja mahdollisuus korjata menettelynsä. Tämä ei kuitenkaan koske vakavaa työntekijän rikkomusta.

Työnantaja saa irtisanoa työsuhteen taloudellisista ja tuotannollisista syistä silloin, kun työ on vähentynyt olennaisesti taloudellista, tuotannollisista taikka työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä. Työnantajalla ei kuitenkaan ole oikeutta irtisanomiseen, jos työnantaja on joko ennen tai jälkeen irtisanomisen palkannut uuden työntekijän samankaltaisiin tehtäviin. Lisäksi työnantajan tulee, jos työntekijälle ei voida tarjota työsopimuksen mukaista työtä, tarjota työntekijälle muuta hänen koulutustaan, ammattitaitoaan tai kokemustaan vastaavaa työtä. Työnantajan tulee myös tarjota työntekijälle koulutusta uusiin tehtäviin, jos sitä voidaan pitää kohtuullisena ja tarkoituksenmukaisena.

Näiden yleisten irtisanomisperusteiden lisäksi laissa on säädöksiä työntekijän irtisanomisesta ja irtisanomissuojasta muun muassa saneeraus, konkurssi ja kuoleman tapauksissa. Raskaana tai perhevapaalla olevalla työntekijällä on korotettu irtisanomissuoja. Työnantaja saa esimerkiksi irtisanoa raskaana tai perhevapaalla olevan työntekijä taloudellisilla ja tuotannollisilla syillä vain, jos työnantaja lopettaa liiketoimintansa kokonaan.

Mikäli epäilet työnantajasi irtisanoneen sinut laittomasti tai sinulla on kysyttävää irtisanomissuojasta, älä epäröi ottaa yhteyttä lakimiehiimme.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa