Minilex - Lakipuhelin

Työntekijää koskee kilpailevan toiminnan kielto

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Työntekijän on työsuhteessaan oltava uskollinen työnantajaa kohtaan, ja siksi työntekijän suorittama kilpaileva toiminta on katsottu kielletyksi toiminnaksi. Työntekijän suorittama kilpaileva toiminta tai kilpailevan toiminnan valmistelu saattavat antaa aiheen työsopimuksen päättämiseen. Vaikka kilpailevan toiminnan valmistelu ja harjoittaminen ovat kiellettyjä, on työntekijällä kuitenkin oikeus työsuhteen aikana hakea muita töitä, vaikka ne olisivatkin kilpailevasta yrityksestä.

Oman yrityksen perustamiseen liittyvä elinkeinoilmoituksen tekeminenkään ei välttämättä aiheuta työsopimuksen päättämisperustetta. Myöskään työntekijän osakkuus kilpailevassa yhtiössä ei pääsääntöisesti oikeuta päättämään työsuhdetta. Irtisanominen edellyttääkin kilpailevan toiminnan kiellon riittävän olennaista rikkomista. Kilpailevan toiminnan kiellon rikkominen tekemällä työtä kilpailevalle yritykselle tai työntekijän omissa nimissä voivat antaa työnantajalle oikeuden irtisanoa työsopimus tai törkeän rikkomuksen tilanteissa myös purkaa työsopimus. Kilpaileva toiminta tai sen aiheuttama haitta voivat tietyissä tilanteissa olla niin vähäisiä, että työsopimuksen päättäminen ei ole mahdollista. Tapauksia tulisikin aina arvioida yksilöllisesti, jokainen tapaus erikseen.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »