Minilex - Lakipuhelin

Työnantajan yhteistoimintavelvollisuus muutosturvan toteuttamisessa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Muutosturvamenettelyillä on tarkoitus parantaa työnantajan, työntekijöiden ja työ- ja elinkeinotoimiston välistä yhteistyötä yhteistoimintaneuvotteluissa. Työnantajalla on ensinnäkin velvollisuus toimittaa viimeistään neuvottelujen alkaessa henkilöstön edustajille ja myös työ- ja elinkeinotoimistolle neuvotteluesitys.

Tietojen toimittaminen toimistolle ei ole tarpeen, jos ne ovat jo työvoimaviranomaisten tiedossa. Tietojen muuttuessakaan ilmoittaminen ei ole välttämätöntä, koska nykyisin työ- ja elinkeinotoimisto osallistuu yhteistoiminnan aikaiseen työllistymistä edistävään suunnitteluun yhdessä työnantajan kanssa. Kun yhteistoimintaneuvottelut koskevat vähintään kymmenen työntekijän irtisanomista, tulee työnantajan laatia yhteistyössä työvoimaviranomaisten kanssa toimintasuunnitelma työntekijöiden työllistämiseksi. Työnantajan tuleekin yhdessä työ- ja elinkeinotoimiston kanssa selvittää työllistymistä edistävät tarpeelliset palvelut.

Työnantajan on esitettävä henkilöstön edustajille esitys työllistämistä edistävästä toimintasuunnitelmasta, jotta heillä olisi mahdollisuus tutustua toimintasuunnitelmaan ja tarvittaessa vaikuttaa siihen. Toimintasuunnitelmaan tulee sisällyttää muun muassa neuvottelujen suunniteltu aikataulu ja neuvotteluissa noudatettavat menettelytavat. Toimintasuunnitelmassa on esitettävä myös suunnitellut, irtisanomisaikana noudatettavat toimintaperiaatteet käytettäessä työvoimaviranomaisten palveluita. Jos irtisanomiset käsittävät alle kymmenen työntekijää, koskee työnantajaa yhteistoimintaneuvotteluissa velvollisuus esittää toimintaperiaatteet irtisanottavien työntekijöiden työllistämiseksi. Työnantajan tulee esittää myös se, miten irtisanottavien työntekijöiden työllistymistä tuetaan työvoimaviranomaisten palveluilla.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa