Minilex - Lakipuhelin

Työnantajan velvollisuus järjestää koulutusta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Irtisanomisen vaihtoehtona työntekijä voidaan sijoittaa uudelleen muuhun työhön ja tällöin työnantaja voi joutua järjestämään työntekijälle tarvittavaa koulutusta. Koulutuksen on oltava sekä työnantajan että työntekijän näkökulmasta katsoen tarkoituksenmukaista ja kohtuullista.

Työnantajan puolelta tarkoituksenmukaisuutta on tarkasteltava lähinnä ottamalla huomioon taloudelliset ja käytännön mahdollisuudet järjestää tarvittavaa koulutusta. Työnantajalta ei voida edellyttää koulutusta, joka ei tilanteeseen nähden ole tarkoituksenmukaista, eli käytännössä aiheuttaisi sellaisia toimenpiteitä, joiden ei voida katsoa olevan kohtuuden mukaisia. Työntekijän puolelta tarkoituksenmukaisuutta ja kohtuullisuutta puolestaan on tarkasteltava esimerkiksi työntekijän ominaisuuksien ja soveltuvuuden kannalta. Tällöin huomio on kiinnitettävä siihen, onko työntekijällä edellytyksiä selviytyä koulutuksesta vai onko koulutus esimerkiksi liian vaativaa työntekijän ominaisuuksiin nähden.

Koulutusvelvollisuus koskee ainoastaan sitä koulutusta, joka on tarpeellista tarjotussa työssä selviytymiseksi. Tällaiseksi koulutukseksi on katsottu muun muassa ammatillinen täydennys-, jatko- tai uudelleenkoulutus. Koulutusvelvoite laajentaa työnantajan uudelleensijoittamisvelvollisuuden kattamaan myös niitä tilanteita, joissa työntekijän oma ammattitaito, koulutus tai kokemus ei täysin täytä tarjottavan työn asettamia vaatimuksia. Kuitenkin työntekijällä on oltava perusvalmiudet kuten peruskoulutus tarjottavaan työhön, jolloin koulutuksen laatu on lähinnä perehdyttävää tai lisäpätevyyden antavaa.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa