Minilex - Lakipuhelin

Työllistymisvapaan rajoittaminen on poikkeuksellisesti mahdollista

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Työnantajalla on mahdollisuus rajoittaa työllistymisvapaan käyttöä, jos siitä aiheutuisi merkittävää haittaa. Työllistymisvapaan rajoittamisen tai kokonaan epäämisen tulee olla poikkeuksellista ja mahdollista vain silloin, kun vapaan myöntäminen aiheuttaisi työnantajalle merkittävää haittaa.

Merkittävää haittaa voi olla esimerkiksi se, jos vapaasta aiheutuva haitta on suurempi kuin se, mitä aiheutuisi yksittäisen työntekijän tilapäisestä poissaolosta, kuten sairaudesta. Haitan merkittävyyttä tulisi arvioida aina tapauskohtaisesti ja ottaa huomioon myös yrityksen koon luomien edellytysten vaikutus selviytyä tilanteesta.

Työnantajan tulisi työllistymisvapaan myöntämisestä aiheutuvaa haittaa arvioitaessa kiinnittää huomiota myös vapaan perusteeseen ja epäämisestä aiheutuvan haitan suuruuteen työntekijän osalta. Työnantajan tulisikin töiden uudelleenjärjestelyllä tai työntekijän kanssa sopimalla mahdollistaa tämän työllistymisvapaa.

Työllistymisvapaan kieltäminen saattaa aiheuttaa työntekijälle työnsaamismahdollisuuksien heikentymistä, sillä jos hän ei saa esimerkiksi työllistymisohjelmaa laadituksi jo irtisanomisaikana, hänelle voi aiheutua välillistä taloudellista vahinkoa. Työnantajan kiellosta huolimatta työntekijä ei voi pitää pyytämäänsä työllistymisvapaata, koska kyseinen tilanne rinnastuu luvattomaan poissaoloon.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa