Minilex - Lakipuhelin

Syrjintä työsuhdetta päätettäessä, siirrettäessä ja lomautettaessa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Syrjinnän kiellon vaikutukset ulottuvat myös työsuhteen muutostilanteisiin. Syrjivä menettely sukupuolen perusteella onkin kiellettyä työsuhdetta päätettäessä. Yleisimmin tämä voi ilmetä irtisanomisjärjestyksen yhteydessä, kun työntekijöitä irtisanotaan taloudellisin ja tuotannollisin syin. Irtisanottavaa ei siten voi valita sukupuolen perusteella, vaan on turvauduttava esimerkiksi työehtosopimuksissa oleviin irtisanomisjärjestyksiin, jotka pääsääntöisesti edellyttävät yrityksen toiminnalle tärkeimpien henkilöiden irtisanomista viimeisimpinä. Myös raskauden perusteella tapahtuvat irtisanomiset ovat kiellettyjä.

Irtisanomiseen on oltava aina asiallinen ja perusteltu syy, eikä sukupuolta tai siihen liittyviä asioita tällaisena voida pitää. Irtisanomiseen rinnastettavana syrjivänä menettelynä voidaan pitää myös sitä, jos työnantaja yksipuolisesti muuttaa työsuhteen osa-aikaiseksi jollakin syrjivällä perusteella. Työsuhteeseen liittyvät muutkaan siirrot, kuten työtehtävien antaminen tai muuttaminen esimerkiksi vähäpätöisemmiksi, eivät voi perustua syrjiviin perusteisiin eli sukupuoleen.

Lomautusten yhteydessä työnantajan tulee toimia tasa-arvoisesti ja syrjimättömästi. Lähtökohtaisesti tämä tarkoittaa sitä, että lomautukset jakautuvat tasaisesti sekä mies- että naispuolisiin työntekijäryhmiin. Kuitenkin perusteltu syy voi aiheuttaa tähän poikkeuksen. Esimerkiksi tuotannon ylläpitämiseksi voidaan lomautukset jättää kohdistamatta tämän kannalta tärkeisiin työntekijöihin.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa