Minilex - Lakipuhelin

Osallistumisjärjestelmät: Yhteistoimintalain sanktiot

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Yhteistoimintalaissa on asetettu työnantajalle ensinnäkin velvollisuus maksaa hyvitystä, joka voi olla enintään 30 000 euron suuruinen. Hyvitystä työnantaja voi joutua maksamaan työntekijälle silloin, jos työnantaja on irtisanonut, lomauttanut tai osa-aikaistanut työntekijän siten, että on tahallaan tai huolimattomuudesta jättänyt noudattamatta näitä tilanteita koskevia säännöksiä yhteistoiminnasta.

Työnantajan olot ja yhteistoimintavelvollisuuden laiminlyönnin vakavuus sekä työntekijään kohdistetun toimen luonne ja työntekijän työssäoloaika ovat asioita, jotka vaikuttavat hyvityksen suuruuteen. Näin ollen, jos laiminlyöntiä voidaan pitää vähäisenä kaikki asiaan vaikuttavat seikat huomioiden, voidaan hyvitys jättää tuomitsematta kokonaan.

Jotta työntekijä voisi saada hyvitystä kokemastaan laittomasta kohtelusta, tulee tämän nostaa kanne kahden vuoden kuluttua siitä, kun työsuhde on päättynyt. Puolestaan tilanteessa, jossa työntekijän työsuhde jatkuu työnantajan laiminlyönnistä huolimatta, tulee työntekijän nostaa kanne kahden vuoden kuluessa siitä, kun on päättynyt se kalenterivuosi, jonka aikana oikeus hyvitykseen on syntynyt. Tietyissä yhteistoimintalain rikkomistapauksissa työnantaja tai tämän edustaja on mahdollista tuomita myös sakkorangaistukseen.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa