Minilex - Lakipuhelin

Osallistumisjärjestelmät: Yhteistoiminnan piiriin kuuluvat asiat

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Yhteistoiminnan piiriin kuuluvat asiat ilmenevät yhteistoimintalaista. Yhteistoiminnan piiriin kuuluvat asiat käsittelevät lähtökohtaisesti asioita, joilla on vaikutusta henkilöstöön. Näin ollen yhteistoiminnalla taataankin työntekijöille mahdollisuus osallistua keskusteluun näistä asioista.

Yhteistoimintaneuvotteluissa on käsiteltävä ensinnäkin yleiset suunnitelmat, periaatteet ja tavoitteet, joihin lukeutuvat muun muassa työhönotossa noudatettavat periaatteet, henkilöstösuunnitelma sekä koulutustavoitteet työntekijöiden ammatillisen osaamisen ylläpitämiseksi, vuokratyövoiman käytön periaatteet ja siitä ilmoittaminen, tiedottaminen yrityksen sisällä, tasa-arvosuunnitelma, huumausainetestaaminen, työntekijöihin kohdistuva tekninen valvonta sekä sähköpostin ja tietoverkon käytön periaatteet. Henkilöstösuunnitelmassa ja koulutustavoitteissa on muun muassa ilmoitettava henkilöstön määrä ja rakenne, arvio kehityksestä, erilaisten työsuhdemuotojen käytön periaatteet sekä työntekijöiden ammatillisessa osaamisessa tapahtuvat arvioidut muutokset.

Yhteistoimintaneuvotteluissa voidaan sopia lisäksi erilaisista yhteistoimintakoulutuksista, aloitetoiminnan säännöistä ja henkilöstön virkistystoiminnan jakoperusteista. Työnantajalla on yhteistoimintavelvollisuus lisäksi niissä tilanteissa, joissa yritystoiminnan muutokset aiheuttavat vaikutuksia henkilöstöön, ja niihin liittyvien töiden järjestelyissä. Lisäksi yhteistoimintamenettelyt on käytävä liikkeen luovutuksen yhteydessä ja silloin, kun työntekijöitä ollaan vähentämässä esimerkiksi taloudellisin irtisanomissyin, taikka kun työnantaja on lomauttamassa henkilöstöä.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa