Minilex - Lakipuhelin

Osallistumisjärjestelmät: Sopimuksen laatiminen ja sen sitovuus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Neuvottelu on tarkoitus käydä yhteistoiminnan hengessä ja neuvottelujen tarkoituksena on päästä sopimukseen neuvoteltavasta asiasta. Yhteistoimintaneuvotteluissa aikaansaatu sopimus tehdään kirjallisesti, ellei sopimuksen sisältö käy ilmi neuvotteluista laadituista pöytäkirjoista tai liitteistä. Sopimus voi olla voimassa sovitun määräajan tai toistaiseksi. Sopimus voikin olla voimassa pääsääntöisesti, kunnes se päättyy tai irtisanotaan jommankumman sopijapuolen toimesta. Sopimuksen irtisanomisaika onkin yleisesti kuusi kuukautta, ellei muusta ole sovittu. Sopimus työsäännöistä tai aloitetoiminnan säännöistä sitoo lähtökohtaisesti sopimuksen osapuolia eli työnantajaa ja sopimuksen soveltamisalan työntekijöitä.

Tehdystä sopimuksesta on tiedotettava työpaikalla työnantajan toimesta. Pääsääntöisesti sopimus astuu voimaan kuukauden kuluttua sitä, kun sopimuksesta on tiedotettu henkilöstölle. Sopimus voi tulla voimaan myös muuna ajankohtana, jos siitä on erikseen sovittu.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa