Minilex - Lakipuhelin

Osallistumisjärjestelmät: Poikkeukset yhteistoimintamenettelystä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Lähtökohtaisesti yhteistoimintamenettelystä poikkeaminen on kiellettyä ja yhteistoimintavelvollisuuden rikkominen saattaa johtaa sanktioihin. Poikkeaminen yhteistoimintamenettelystä ja päätöksen tekeminen ilman edeltäviä yhteistoimintaneuvotteluja onkin mahdollista vain erityisen painavasta syystä.

Yhteistoimintamenettelystä voidaan poiketa, kun kysymyksessä ovat yritystoiminnan muutoksista johtuvat henkilöstövaikutukset ja töiden järjestelyt tai työvoiman vähennystä koskevan yhteistoimintavelvollisuuden soveltamisalasta poikkeaminen. Tällöin poiketa voidaan siis, mikäli poikkeamiselle on erityisen painavia syitä.

Erityisen painavana syynä, jota ei ole voitu tietää ennakolta, pidetään sellaista syytä, joka aiheuttaisi yrityksen tuotanto- tai palvelutoiminnalle tai yrityksen taloudelle vahinkoa. Tällainen erityisen painava syy, joka estää yhteistoimintaneuvottelujen käymisen, voi kuitenkin poistua jossakin vaiheessa, jolloin ei enää ole edellytyksiä yhteistoiminnasta poikkeamiselle. Tällöin työnantajan onkin käynnistettävä viivytyksettä yhteistoimintaneuvottelut.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa