Minilex - Lakipuhelin

Osallistumisjärjestelmät: Henkilöstön edustus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Henkilöstöä edustaa pääsääntöisesti joko luottamusmies tai luottamusvaltuutettu. Jos asia koskee työntekijöiden turvallisuutta ja terveyttä, eikä asiaa ole muutoin käsitelty työturvallisuutta koskevassa yhteistoiminnassa, voi työntekijöiden edustajana lisäksi olla työsuojeluvaltuutettu. Tilanteessa, jossa henkilöstöryhmällä ei ole luottamusvaltuutettua tai luottamusmiestä, he voivat valita keskuudestaan yhteistoimintaedustajan määräajaksi. Henkilöstöryhmän edustajan valintaa koskevaan päätökseen tarvitaan hänen edustamansa henkilöstön enemmistön kannatus. Tällä tavoin valittu yhteistoimintaedustaja voidaan valita enintään kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Jos yhteistoimintaan ei löydy henkilöstön erikseen valitsemaa yhteistoimintaedustajaa tai luottamusvaltuutettua taikka luottamusmiestä, voi työnantaja hoitaa yhteistoimintaneuvottelun yhteisesti kaikkien henkilöstöryhmään kuuluvien työntekijöiden kanssa. Henkilöstön edustajilla on oikeus kuulla ja käyttää kyseisen yksikön asiantuntijoita sekä saada tehtävänsä hoitamiseksi riittävästi vapautusta työstä ja korvaus ansionmenetyksestä. Tarvittaessa henkilöstön edustajille voidaan järjestää myös yhteistoimintakoulutusta.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa