Minilex - Lakipuhelin

Muutosturvaan oikeutetut työntekijät

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Oikeus muutosturvaan ei muodostu pelkästään taloudellisen ja tuotannollisen irtisanomisen johdosta. Muutosturvaan on oikeus ensinnäkin työntekijällä, jolle työhistoriaa saman tai eri työnantajan alaisuudessa kertyy vähintään kolme vuotta ennen irtisanomisajan päättymistä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että muutosturvaan ovat oikeutettuja ne, jotka on irtisanottu taloudellisin ja tuotannollisin syin ja joille on kertynyt vähintään kolme vuotta työhistoriaa. Muutosturvan vaatimaan työhistoriaan luetaan se aika, jolloin työsuhde on ollut voimassa. Näin esimerkiksi osa-aikainen työ lasketaan työhistorian pituuteen.

Työhistoriaan sisältyy normaalin työajan ohella myös ne ajat, jolloin työsuhde on voimassa, mutta työntekijällä ei ole työntekovelvollisuutta. Näitä ovat esimerkiksi perhe-, opinto- ja vuorotteluvapaat sekä lomautettuna oloaika. Irtisanomistilanteiden lisäksi määräaikaisessa työsuhteessa oleva työntekijä voi olla oikeutettu muutosturvaan. Näin on niiden osalta, joille työhistoriaa kertyy vähintään viisi vuotta viimeisen seitsemän vuoden aikana. Myös esimerkiksi sellainen työntekijä, joka on ollut määräaikaisessa työsuhteessa samaan työnantajaan keskeytyksittä vähintään kolme vuotta, on oikeutettu muutosturvaan.

Työntekijällä, joka on ollut yhtäjaksoisesti lomautettuna vähintään 180 päivää tai joka lomautetaan täksi ajaksi ja jolla on kolmen vuoden työhistoria, on oikeus muutosturvaan. Tämä oikeus on myös sellaisella työntekijällä, joka on oltuaan vähintään 200 päivää lomautettuna irtisanonut työsopimuksensa ja jolla on kolmen vuoden työhistoria.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa