Minilex - Lakipuhelin

Mitä tarkoittaa työntekijän irtisanomissuoja?

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Työntekijän suojaksi on olemassa niin sanottu irtisanomissuoja. Käytännössä irtisanomissuoja tarkoittaa sitä, että irtisanomiselle tulee olla asiallinen ja painava syy. Näin ollen toistaiseksi voimassa oleva työsopimus on mahdollista irtisanoa ainoastaan silloin, kun asiallinen ja painava syy on olemassa.

Asiallisuuden ja painavuuden vaatimus koskee sekä henkilökohtaisilla että muilla syillä tapahtuvia irtisanomisia. Tällä vaatimuksella rajataan epäasialliset, syrjivät ja tasapuolisen kohtelun vastaiset irtisanomiset laittomiksi. Henkilökohtaisin syin tapahtuvissa irtisanomisissa asiallisena ja vakavana syynä voidaan pitää esimerkiksi työntekijän velvoitteiden rikkomista tai laiminlyöntiä taikka työntekoon liittyvien ominaisuuksien olennaista muuttumista.

Irtisanomissuoja sisältää toisaalta myös perusteita, joiden vuoksi tapahtuvia irtisanomisia on pidettävä laittomina. Näitä kutsutaan kielletyiksi irtisanomisperusteiksi. Kielletyt irtisanomisperusteet eivät pääsääntöisesti riitä täyttämään asiallisuuden ja painavuuden vaatimusta.

Irtisanomissuoja edellyttää asiallisuuden ja painavuuden lisäksi sitä, että ennen irtisanomista on täytettävä tietyt vaatimukset, kuten vaatimukset varoituksen antamisesta tai muun työn tarjoamisesta. Irtisanottaessa onkin noudatettava irtisanomismenettelyä.

Raskaana tai perhevapaalla olevien työntekijöiden osalta irtisanomissuojaa on korotettu, jonka mukaan irtisanomista ei saa suorittaa pelkän raskauden tai perhevapaan viettämisen takia. Toisaalta myös luottamusmiesten ja luottamusvaltuutettujen osalta irtisanomiskynnys on normaalia korkeampi.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »