Minilex - Lakipuhelin

Mitä on työllistymisvapaa?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Työllistymisvapaan tarkoitus on mahdollistaa irtisanotun työntekijän uudelleensijoittuminen mahdollisimman nopeasti työsuhteen päätyttyä. Palkallinen työllistymisvapaa kuuluu kaikille irtisanottaville työntekijöille, riippumatta työsuhteen keston pituudesta, jos työsopimus on irtisanottu taloudellisin tai tuotannollisin perustein ja työnantaja on täyttänyt työntarjoamis- ja koulutusvelvollisuuden. Lisäksi työllistymisvapaa ulottuu irtisanomisiin, jotka on suoritettu saneerausmenettelyn yhteydessä. Käytännössä työantaja ja työntekijä voivat sopia työllistymisvapaan antamisesta myös konkurssin perusteella tapahtuvissa irtisanomisissa.

Työllistymisvapaata voidaan käyttää ensinnäkin silloin, kun työntekijä osallistuu työllistymisohjelman laatimiseen. Lisäksi samoilla työntekijöillä on oikeus työllistymisvapaan aikana osallistua työllistymisohjelmaan liittyvään työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen, harjoitteluun ja työssä oppimiseen, mikäli näistä on ohjelmassa sovittu. Työntekijät, joilla ei ole oikeutta työllistymisohjelmaan, voivat saada työllistymisvapaata esimerkiksi oma-aloitteeseen tai viranomaisaloitteeseen työpaikan hakuun ja työhaastatteluun.

Työllistymisvapaa myönnetään kokonaisina työpäivinä, mutta se ei estä sitä, että työntekijä käyttäisi työllistymisvapaansa paloissa. Tämä tarkoittaa sitä, että yksi työllistymisvapaan alainen työpäivä voidaan viettää useamman päivän aikana. Työllistymisvapaata ei myöskään tarvitse käyttää yhtäjaksoisesti, vaan se voidaan käyttää pienemmissä osissa kerrallaan. Käytettyjen vapaiden kokonaistuntimäärien on kuitenkin vastattava kokonaisten työpäivien säännöllisen työajan tuntimäärää. Työllistymisvapaan käyttämisestä ei saa aiheutua merkittävää haittaa työnantajalle.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa