Minilex - Lakipuhelin

Mitä on muutosturva?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Muutosturvasta on sovittu työmarkkinakeskusjärjestöjen solmimassa tulopoliittisessa sopimuksessa. Sopimuksessa sovittujen muutosturvaa toteuttavien toimenpiteiden toteutuminen on turvattu saattamalla ne voimaan myös laintasoisina säädöksinä 1. heinäkuuta 2005 lähtien. Muutosturvan toimintamallin saattaminen voimaan laintasoisena ulottaa muutosturvan tuomat oikeudet ja velvollisuudet myös niihin työnantajiin ja työntekijöihin, jotka eivät ole sidottuja työehtosopimuksiin.

Muutosturvalla tarkoitetaan esimerkiksi taloudellisin ja tuotannollisin syin irtisanomisen kohteeksi tai sen uhan alle joutuneille työntekijöille suunnattua, eri toimenpiteiden muodostamaa kokonaisuutta, joka helpottaa työntekijöiden työllistymistä. Muutosturvan toimintamallin päätavoitteena onkin pitkään työelämässä olleen työntekijän mahdollisimman nopea työllistyminen sellaisen irtisanomisen jälkeen, mikä ei ole johtunut työntekijän omasta syystä.

Muutosturvaan liittyykin olennaisesti ajatus työntekijän turvan lisäämisestä jo irtisanomistilanteessa ja lisäksi irtisanotun tukeminen ja auttaminen uuden työn hakemisessa ja saamisessa. Tämä toteutuu työnantajan velvollisuuksien ja toisaalta myös työntekijän oman aktiivisuuden sekä työvoimaviranomaisten antaman panoksen myötä. Muutosturvan tuomia työntekijöiden oikeuksia ovat muun muassa työllistymisvapaa ja työllistymissuunnitelma.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa