Minilex - Lakipuhelin

Menettely työntekijän lomauttamisessa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Työnantajan on ennen lomauttamista selvitettävä lomauttamisen perusteet ja laajuus, alkamisaika ja arvioitu kesto sekä toteuttamistavat. Ennakkoselvitys annetaan lomautettaville työntekijöille tai näiden edustajalle heti, kun lomautuksen tarve on tullut työnantajan tietoon. Ennakkoselvitystä ei kuitenkaan tarvitse tehdä, jos työnantaja on velvollinen neuvottelemaan lomautuksesta työntekijöiden kanssa.

Työnantajan on varattava lomautuksen kohteena oleville työntekijöille tilaisuus tulla kuulluksi ennakkoselvityksen jälkeen. Jos työnantaja kuuluu yhteistoimintavelvollisuuden alaisuuteen, tulee työnantajan aloittaa yhteistoimintaneuvottelut ennen varsinaisten lomautusilmoitusten antamista. Näiden toimenpiteiden jälkeen työnantajan tulee ilmoittaa lomauttamisesta henkilökohtaisesti viimeistään 14 päivää ennen lomautuksen alkamista.

Työnantaja voi noudattaa myös pidempää ilmoittamisaikaa ja lisäksi on otettava huomioon se, mitä työehtosopimuksessa säädetään lomautusilmoituksesta. Ilmoituksesta on hyvä ilmetä ainakin lomautuksen kestoaika ja syy. Lomautusilmoitus tulee ensisijaisesti antaa henkilökohtaisesti, mutta jos tämä ei ole mahdollista, voidaan ilmoitus toimittaa joko kirjeitse tai sähköpostilla. Lomautusilmoitusta ei kuitenkaan tarvitse tehdä niissä poikkeustilanteissa, joissa työnantajalla ei työntekijän poissaolosta johtuen ole palkanmaksuvelvollisuutta. Näitä tilanteita ovat esimerkiksi opinto- tai vuorotteluvapaat. Työnantajan tulee antaa lomautuksesta kirjallinen todistus työntekijän sitä pyytäessä. Jos lomautus on suoritettu toistaiseksi, on työnantajan ilmoitettava lomauttamisen päättymisestä ja työhön paluusta vähintään seitsemää päivää aiemmin.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa