Minilex - Lakipuhelin

Lomautetun työntekijän asema

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Työntekijällä on ennen lomauttamista mahdollisuus tulla kuulluksi tai neuvotella lomauttamisesta yhteistoimintaneuvottelujen yhteydessä. Toisaalta työntekijän edustajat voivat toimia yhteisneuvottelun toisena osapuolena, jolloin työntekijän osallistuminen tapahtuu tämän kautta. Lisäksi työntekijällä on oikeus ennakkoselvityksen myötä saada tieto tulevasta lomautuksesta. Varsinainen lomautusilmoitus on annettava työntekijälle viimeistään 14 päivää ennen lomauttamista, jotta työntekijä kykenee varautumaan lomautukseen.

Työntekijällä on oikeus saada lomauttamisesta kirjallinen todistus, joka voi olla tarpeellinen esimerkiksi työttömyysturvaetuuksia hakiessa. Lomautuksen aikana työntekijällä ei ole lomauttavaan työnantajaan nähden työntekovelvollisuutta, mutta sivuvelvollisuudet, kuten uskollisuusvelvoite voi olla voimassa, ellei muusta ole sovittu. Työntekijällä on kuitenkin oikeus ottaa vastaan muuta työtä lomautuksen aikana. Koska työnantaja voi ilmoittaa lomautuksen loppumisesta seitsemää päivää aiemmin, on työntekijälle varattu oikeus irtisanoutua lomautuksen aikaisesta toisesta työstään ainoastaan viiden päivän irtisanomisaikaa noudattaen. Lomautuksen aikaisesta työstä on mahdollista irtisanoutua, vaikka työ olisi sovittu määräaikaiseksi. Lomautetulla työntekijällä on myös oikeus irtisanoutua varsinaisesta työstään lomautuksen aikana ilman irtisanomisaikaa.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa