Minilex - Lakipuhelin

Liikkeen luovutus: Vastuunjako työsuhteen päättyessä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Lähtökohtana vastuun jakautumista määriteltäessä liikkeen luovutuksessa voidaan pitää sitä, että molemmat työnantajat vastaavat suorittamistaan lainvastaisuuksista. Jos siten luovuttaja irtisanoo työsopimuksen päättymään ennen luovutushetkeä, hän vastaa mahdollisesta laittomuudesta johtuvista korvauksista. Sen sijaan tilanteessa, jossa luovuttajan suorittama irtisanominen ei ole päättänyt työsuhdetta ennen luovutushetkeä, voi irtisanomisesta aiheutua vastuita myös luovutuksen saajalle. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi se, jos luovuttaja on sinänsä laillisesti irtisanonut työntekijän taloudellisin syin ja irtisanomisaika jatkuu liikkeen luovutushetken jälkeiseenkin aikaan. Tällöin on luovutuksen saajan selvitettävä, onko irtisanottu työntekijä sijoitettavissa uudelleen luovutuksen saajan palvelukseen.

Jos muuta työtä on tarjottavissa, tulee luovutuksen saajan sitä tarjota irtisanotulle työntekijälle, koska muutoin luovutuksen saaja voi joutua vastuuseen työntekijälle aiheutuneesta vahingosta. Liikkeen luovutuksen saajalle voi syntyä vastuu myös niiden irtisanottujen työntekijöiden osalta, joiden työsuhde on ehtinyt päättyä jo ennen luovutushetkeä. Tällainen vastuu irtisanotuista työntekijöistä syntyy työnantajan takaisinottovelvollisuuden myötä, joka siirtyy luovutuksen antajalta saajalle liikkeen luovutuksen yhteydessä. Luovutuksen saajalle voi muodostua vastuu myös niiden työntekijöiden osalta, jotka irtisanoutuvat työsuhteen ehtojen olennaisen heikkenemisen takia. Tällöin työnantaja on vastuussa työsuhteen päättymisestä.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa