Isä kuoli ja perunkirjoitus on tehty. Äidillä ja isällä ei ollut avioehtoa eikä testamenttiä. Äidin netto-om. arvo on n. 90 th € ja isän n. 140 th €. Lapsia on neljä. Äiti pitää yhteisenä kotina olevan talon jakamattomana hallinnassaan. Talo oli yksin isän nimissä. Isän omaisuudesta pitänee antaa tasinkoa äidille n. 25 th €. Saako perilliset määrittää kuinka tasinko suoritetaan ? Esim. ajatuksena olisi, että talon arvosta luovutetaan äidille 25 th €:n osuus hänen omistukseensa. Isältä jäi yksin omistamat auto ja osuus muualla olevasta asunto-osakkeesta. Saavatko lapsen keskenään päättää esim. auton ja asunto-osakkeen realisoinnista ilman äidin suostumusta ? Eli onko tasingon muoto/kohde perillisten määriteltävissä ja isältä perityn omaisuuden realisointi sitten vapaata perillisten kesken?

Ei vielä vastauksia

Aiheeseen liittyvät kysymykset