Testamentin allekirjoittaja on ollut kolme vuotta hoidettavana dementiaosastolla kahden ihmisen pyytäessä häneltä allekirjoituksen dementikon puolesta laatimaansa testamenttiin, jossa omaisuus menee yleishyödylliseen käyttöön.
Dementikon kuoltua saivat ensisijaiset perijät lakimieheltä neuvon, ettei testamenttia kannata moittia, koska jos testamentin kirjoittaneet ja allekirjoituksen oikeaksi todistaneet sanovat, että dementikolla oli allekirjoitushetkellä kirkas hetkensä, niin se on sitten siinä, eikä moittijoille jää kuin kalliit oikeudenkäyntikulut maksettavaksi.
On selvää, että todistajat todistaisivat dementikolla olleen allekirjoitushetkellä selkeä hetkensä.
Onko todellakin niin, että moittija mitä todennäköisimmin häviäisi jutun?
Eikö tässä ole eturistiriita? Kehäpäätelmä?

Ei vielä vastauksia

Aiheeseen liittyvät kysymykset