"Osittainen jakokirja: Kiinteistö jätetään jakamatta ja se jää N.N.:n hallintaan." Kyseessä on osittainen perinnönjako, jossa sisarukset sopivat keskenään, että yksi heistä (N.N.) jää asumaan perikunnan omistukseen tulleeseen taloon, ja taloa ei jaeta. Onko N.N.:n hallintaoikeus elinikäinen vai tuleeko talo uudestaan perinnönjakoon joka kerta kun joku N.N:n sisaruksista kuolee? N.N.:llä ei ole puolisoa eikä lapsia.

Ei vielä vastauksia

Aiheeseen liittyvät kysymykset