Jos perikunnassa on kaksi edunsaajaa ja toisella on velka ja/tai takaus esim. asunnosta päällä velan saajille (perittävät), siirtyykö velka perikunnalle kokonaisuudessaan ja joutuuko toinenkin edunsaaja sen maksamaan? Vai siirtyykö se sille edunsaajalle vain, jolla velkaa on (hänen perintöönsä)?

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Kysymyksestäsi ei käy selvästi ilmi kuka on velallinen ja kuka on velkoja. Mikäli perinnönjättäjä oli kuollessaan velkaa toiselle perinnönsaajalle, siirtyy velka sellaisenaan vainajan kuolinpesälle. Velka on maksettava takaisin kuolinpesän varoilla ennen perinnönjakoa. Velan vähentäminen pesän varoilla johtaa käytännössä siihen, että pesän varallisuus vähenee, jolloin perinnönsaajien perintöosuudet pienenevät.

Jos vastaavasti kuolinpesällä on saatava perinnönsaajaa kohtaan, siirtyy saatava sellaisenaan kuolinpesälle. Rintaperillisen eli lapsen saama rahalaina vanhemmiltaan katsotaan kuitenkin pääsääntöisesti ennakkoperinnöksi, ellei toisin ole sovittu.

Mikäli haluat lisätietoa, voit olla yhteydessä Minilexin lakimiehiin.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Lakipalvelut jopa 40 % edullisemmin - nopeasti ja luotettavasti »