Minilex - Lakipuhelin

Virhe käytetyn auton kaupassa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Käytetyssä autossa katsotaan olevan virhe kolmessa tilanteessa. Siinä on virhe ensinäkin silloin, kun auto ei vastaa myyjän siitä antamia tietoja. Myyjä on vastuussa myös sellaisista seikoista, joista hän ei ole tiennyt. Toiseksi käytettynä myydyssä autossa on virhe, jos myyjä ei ole kertonut hänen tiedossaan olleista auton ominaisuuksista tai auton käyttöä koskevista olennaisista seikoista. Kolmanneksi käytetyssä autossa katsotaan olevan virhe, jos se on huonommassa kunnossa kuin ostajalla on ollut aihetta olettaa ottaen huomioon auton ikä, ajetut kilometrit, kauppahinta sekä myyjän autosta antamat tiedot.

Myyjä ei kuitenkaan vastaa käytetyn auton virheestä, jos viasta on kerrottu ostajalle ennen kaupantekoa. Myyjä ei myöskään ole vastuussa sellaisesta viasta, joka johtuu tapaturmasta, auton vääränlaisesta käsittelystä taikka auton tarvittavan huollon laiminlyönnistä. Myyjä ei vastaa käytetyn auton virheestä myöskään silloin, jos kyse on tavanomaisesta kulumisesta.

Edellä mainitut säännökset löytyvät kuluttajansuojalaista. Jos käytetty auto on ostettu autoliikkeestä tai muulta yritykseltä, ostajaa turvaa kuluttajansuojalain säännökset. Lain mukaan ostajan on ilmoitettava virheestä myyjälle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt havaita se. Virheilmoituksen voi kuitenkin tehdä aina kahden kuukauden kuluessa siitä, kun ostaja havaitsi virheen. Ostajalla voi virheen perusteella olla oikeus hinnanalennukseen tai jopa kaupan purkamiseen.

Jos taas käytetty auto on ostettu yksityiseltä henkilöltä, kuluttajansuojalakia ei sovelleta. Tällöin kyseeseen tulee kauppalaki, jonka säännökset virhevastuun osalta ovat vastaavanlaisia kuin kuluttajansuojalaissa. Yksityisten henkilöiden välisessä kaupassa auton ostaja ei voi kääntyä kuluttajaneuvonnan puoleen eikä saattaa asiaa kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Tällaisessa tilanteessa ostajan kannattaa tehdä myyjälle valitus virheestä ja tarvittaessa ostaja voi saattaa asian käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

Käytetyn tavaran myynnissä käytetään usein ”sellaisena kuin se on” - ehtoa. Tästä ehdosta huolimatta tavarassa katsotaan olevan virhe edellä mainituissa tilanteissa. Käytetyn tavaran kaupassa on aina omat riskinsä, mutta vaikka tavara olisi myyty ”sellaisena kuin se on” - ehtoa tai muuta yleistä varaumaa käyttäen, myyjä ei kuitenkaan vapaudu vastuusta yllä mainituissa tilanteissa. Me Minilexillä autamme mielellämme käytetyn auton kaupassa ilmenneissä virhetilanteissa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa