Minilex - Lakipuhelin

Sopimuksen purkaminen sopimusrikkomuksen johdosta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Sopimuksen purkaminen on ankara sopimusrikkomuksen seuraamus, sillä se lakkauttaa sopimuksen saman tien. Tässä tilanteessa sopimuksen purkua vaativa osapuoli haluaa irtautua sopimuksesta tapahtuneen sopimusrikkomuksen johdosta. Purkaminen on yksipuolinen toimi ja sen myötä suoritusvelvollisuudet lakkaavat puolin ja toisin. Sopimuksen osapuolet menettävät myös oikeutensa vaatia sopimuksen mukaisten velvoitteiden toteuttamista. Mikäli sopimuksen osapuolet ovat ennättäneet tekemään osan suorituksista ennen sopimuksen purkua, tulisi heidän lähtökohtaisesti palauttaa suoritukset puolin ja toisin.

Sopimuksen purkaminen voi lähtökohtaisesti tulla kyseeseen vain, jos sopimusrikkomuksella on olennainen merkitys sopimusta rikkoneen vastapuolelle. Sopimusrikkomuksen olennaisuus arvioidaan aina kussakin tilanteessa erikseen ja ensi kädessä sopimusta rikkoneen vastapuolen näkökulmasta. Arvioinnissa otetaan muun muassa huomioon, miten voimakkaasti tapahtunut sopimusrikkomus vaarantaa sopimusta rikkoneen vastapuolen sopimuksen mukaisen saamisoikeuden toteutumisen.

Sopimuksen purkamisilmoituksen voi tehdä lähtökohtaisesti missä muodossa tahansa, mutta se olisi hyvä tehdä kirjallisesti. Ilmoituksessa tulisi mainita syy sopimuksen purkamiselle ja ilmoitus tulisi tehdä kohtuullisessa ajassa siitä, kun sopimusrikkomus on havaittu. Osapuolet voivat ennen sopimuksen solmimista keskenään sopia mahdolliseen purkuun liittyvistä ehdoista. He voivat sopimuksessa esimerkiksi määritellä, mikä on sellainen olennainen sopimusrikkomus, jonka nojalla sopimuksen saa purkaa.

Mikäli sopimuksen osapuoli purkaa sopimuksen ilman hyväksyttävää syytä, voi hänelle syntyä vahingonkorvausvastuu sopimuksen toista osapuolta kohtaan.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa