Minilex - Lakipuhelin

Sopimuksen purkaminen sopimusrikkomuksen johdosta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Sopimuksen purkaminen on ankara sopimusrikkomuksen seuraamus, sillä se lakkauttaa sopimuksen välittömästi. Tässä tilanteessa sopimuksen purkamista vaativa osapuoli haluaa irtautua sopimuksesta tapahtuneen sopimusrikkomuksen vuoksi. Purkaminen on yksipuolinen toimi ja sen myötä sopimuksella osapuolille asetetut suoritusvelvollisuudet lakkaavat puolin ja toisin. Sopimuksen osapuolet menettävät myös oikeutensa vaatia sopimuksen mukaisten velvoitteiden toteuttamista. Mikäli sopimuksen osapuolet ovat ennättäneet tekemään osan suorituksista ennen sopimuksen purkamista, tulisi heidän lähtökohtaisesti palauttaa suoritukset puolin ja toisin.

Sopimuksen purkaminen voi lähtökohtaisesti tulla kyseeseen vain, jos sopimusrikkomuksella on olennainen merkitys sopimusta rikkoneen vastapuolelle. Sopimusrikkomuksen olennaisuus arvioidaan aina kussakin tilanteessa erikseen ja ensi kädessä sopimusta rikkoneen vastapuolen näkökulmasta. Arvioinnissa otetaan muun muassa huomioon, kuinka voimakkaasti tapahtunut sopimusrikkomus vaarantaa sopimusta rikkoneen vastapuolen sopimuksen mukaisen saamisoikeuden toteutumisen.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Sopimuksen purkamisilmoituksen voi tehdä lähtökohtaisesti missä muodossa tahansa, mutta mahdollista näyttökysymystä varten se olisi hyvä tehdä kirjallisesti. Ilmoituksessa tulisi mainita syy sopimuksen purkamiselle ja ilmoitus tulisi tehdä kohtuullisessa ajassa siitä, kun sopimusrikkomus on havaittu. Osapuolet voivat ennen sopimuksen solmimista keskenään sopia mahdolliseen purkamiseen liittyvistä ehdoista. He voivat sopimuksessa esimerkiksi määritellä, mikä on sellainen olennainen sopimusrikkomus, jonka nojalla sopimuksen saa purkaa.

Mikäli sopimuksen osapuoli purkaa sopimuksen ilman hyväksyttävää syytä, voi hänelle syntyä vahingonkorvausvastuu sopimuksen toista osapuolta kohtaan.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa