Minilex - Lakipuhelin

Ennakoitu sopimusrikkomus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ennakoidussa sopimusrikkomuksessa sopijapuolella, eli myyjällä tai ostajalla, on pysyttämisoikeus ja tietyin edellytyksin myös oikeus purkaa kauppa. Pysyttämisoikeudella tarkoitetaan sopijapuolen oikeutta keskeyttää omalta osaltaan sopimuksen täyttäminen ja pidättyä suorituksestaan. Sopijapuolella on pysyttämisoikeus, jos vastapuolen toiminta tai hänen taloudelliset olonsa ovat kaupanteon jälkeen osoittautuneet sellaisiksi, että on painavia syitä olettaa hänen sopimusvelvoitteidensa jäävän olennaisilta osin täyttämättä. Sopimuksen täyttämisellä tarkoitetaan ostajan puolelta esimerkiksi sitä, että hänen tulee noutaa tavara ja maksaa kauppahinta sovittuna ajankohtana. Myyjän kohdalla sopimuksen täyttäminen tarkoittaa esimerkiksi tavaran asettamista ostajan saataville sovitussa ajassa.

Jos myyjä on jo lähettänyt tavaran ostajalle ja ostajan toiminta tai hänen taloudelliset olonsa ovat kaupanteon jälkeen osoittautuneet sellaisiksi, että on painavia syitä olettaa hänen sopimusvelvoitteidensa jäävän olennaisilta osin täyttämättä, myyjä saa estää tavaran luovuttamisen ostajan hallintaan. Myyjällä on tämä oikeus myös, vaikka ostaja olisi vastaanottanut tavaraa koskevan kuljetusasiakirjan.

Pysyttämisoikeuden käyttämisestä on heti ilmoitettava vastapuolelle. Jollei sopijapuoli näin tee, vastapuolella on oikeus korvaukseen vahingosta, joka hänelle aiheutuu siitä, että ilmoitusta ei ole annettu ajoissa.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Sopimuksen täyttämistä on kuitenkin ennakoidun sopimusrikkomuksen tapauksessa jatkettava, jos vastapuoli asettaa hyväksyttävän vakuuden siitä, että hän täyttää sopimuksen.

Kaupan purkaminen on mahdollista, jos on käynyt selväksi, että kaupan purkamiseen oikeuttava sopimusrikkomus tulee tapahtumaan. Sopijapuoli saa purkaa kaupan jo ennen kuin sopimuksen täyttämisen aika on käsillä. Kaupan purku jää kuitenkin vaille vaikutusta, jos vastapuoli asettaa heti hyväksyttävän vakuuden sopimuksen täyttämisestä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa